Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013 21:17

"Τίθενται σοβαρά θέματα πλήρους λειτουργίας" των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Μεσσήνης

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Στον αέρα βρίσκεται η λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Μεσσήνης, διότι καθυστερεί η ανανέωση των συμβάσεων πέντε εργαζομένων. «Τίθενται σοβαρά θέματα πλήρους λειτουργίας», των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ίδιος ο Δήμος Μεσσήνης…

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί δεν φέρει ευθύνη ο Δήμος, αντίθετα υπογραμμίζεται ότι «εγκαίρως υπέβαλε (σ.σ. το Δημοτικό Συμβούλιο) αίτημα ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου πέντε ατόμων, τα οποία απασχολούνται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού/ΕΣΠΑ 2007-2013 Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
Ωστόσο το θέμα καθυστερεί στην αρμόδια επιτροπή που εγκρίνει την ανανέωση των συμβάσεων. Όπως σημειώνει ο δήμος, «επειδή παρατηρείται καθυστέρηση έγκρισης μέσω της ΠΥΣ 33/2006, είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο  να μην ανανεωθούν εμπρόθεσμα οι συμβάσεις του υπηρετούντος προσωπικού, οι οποίες λήγουν στις 31-08-2013. Αυτό έχει σαν συνέπεια,  από 01-09-2013 που ξεκινά η  λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου ,να τίθενται σοβαρά θέματα πλήρους λειτουργίας τους».