Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 21:32

Οι έξι δήμαρχοι του Νομού μπλόκαραν την αξιολόγηση των υπαλλήλων

Από παλιότερη κινητοποίηση στο Δήμο Καλαμάτας κατά των απολύσεων Από παλιότερη κινητοποίηση στο Δήμο Καλαμάτας κατά των απολύσεων

ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
Σε κανέναν από τους έξι Δήμους της Μεσσηνίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν προχώρησε η έκδοση απόφασης για την ένταξη των δημοτικών υπαλλήλων σε κλίμακες βαθμολόγησης, στο πλαίσιο της διαδικασίας της αξιολόγησης, ώστε να γίνουν οι απολύσεις που έχει συμφωνήσει η συγκυβέρνηση με την τρόικα…

ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
Σε κανέναν από τους έξι Δήμους της Μεσσηνίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν προχώρησε η έκδοση απόφασης για την ένταξη των δημοτικών υπαλλήλων σε κλίμακες βαθμολόγησης, στο πλαίσιο της διαδικασίας της αξιολόγησης, ώστε να γίνουν οι απολύσεις που έχει συμφωνήσει η συγκυβέρνηση με την τρόικα…

Σήμερα, 30 Ιούνη, έληγε η προθεσμία που είχε δώσει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου οι Υπηρεσίες να υπολογίσουν τον αριθμό των υπαλλήλων που θα ενταχθούν στις τρεις κλίμακες βαθμολόγησης. Ωστόσο, σε κανέναν από τους έξι Δήμους του Νομού, Καλαμάτας, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Τριφυλίας, Οιχαλίας και Πύλου-Νέστορος, δεν εκδόθηκε σχετική απόφαση. Μάλιστα ο Δήμος Τριφυλίας έχει αντιταχθεί στη σχετική διαδικασία και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 15% των υπαλλήλων πρέπει να αξιολογηθεί με χαμηλή βαθμολογία, ώστε να αποτελέσει τη δεξαμενή με τους υποψήφιους για απόλυση, το 60% με σχετικά καλή βαθμολογία και το 25% με καλή βαθμολογία.
Πρέπει να πρόκειται για μια διαδικασία που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, καθώς σώνει και καλά το 15% των υπαλλήλων κάθε Υπηρεσίας δεν είναι καλοί ή σώνει και καλά το 25% των υπαλλήλων κάθε Υπηρεσίας είναι πολύ καλοί.
Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων της χώρας αγνόησε την εγκύκλιο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το ίδιο συνέβη και στις Περιφέρειες.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μέχρι σήμερα θα έπρεπε να εκδοθεί η απόφαση επιμερισμού των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης. Η αυτοαξιολόγηση των υπαλλήλων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 15 Ιουλίου 2014. Η εισήγηση για την αξιολόγηση των υπαλλήλων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους εισηγητές έως τις 31 Ιουλίου 2014 και τέλος οι εκθέσεις αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να έχουν συνταχθεί από τους αξιολογητές έως την 29η Αυγούστου 2014.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «με το πέρας της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης και το αργότερο μέχρι 30/9/2014 παρακαλούνται τα Υπουργεία να συγκεντρώσουν για το σύνολο των φορέων που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτά, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες, στις οποίες προέβησαν για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για την αξιολόγηση του προσωπικού. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για τη συγκέντρωση των στοιχείων από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και η Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών να συγκεντρώσει τα στοιχεία για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις».