Τρίτη, 26 Μαϊος 2015 00:00

Πολυλίμνιο, Ιστορικό Κέντρο, ποδηλατόδρομο ζήτησε ο Γιώργος Τσώνης

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΣΗ 
Έργα σημαντικά για την τουριστική και εμπορική ανάπτυξη του Δήμου αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, παρουσίασε ο δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Τσώνης, στον γενικό γραμματέα του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Καλαματιανό Αλέξη Χαρίτση, ζητώντας τη στήριξή του για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα…

Πρόκειται για ένα πλέγμα έργων με σκοπό την ανάδειξη του Πολυλίμνιου και τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτό, για το έργο ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου της Μεσσήνης, για το έργο του ποδηλατόδρομου και για τη δημιουργία κλειστής δημοτικής αγοράς. Οι μελέτες για τα έργα αυτά έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή.
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου Μεσσήνης, ο δήμαρχος, Γιώργος Τσώνης, είχε συνεργασία χθες με τον γενικό γραμματέα Αλέξη Χαρίτση για τα εξής:
Α. «ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΥΓΗΣ». Για την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και την ασφαλή πρόσβαση των επισκεπτών, οι οποίοι σημειωτέον είναι αρκετοί, κυρίως τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο, απαιτείται μια σειρά παρεμβάσεων, όπως:
(α) εκπόνηση δασοτεχνικής μελέτης για την ανάδειξη του εσωτερικού χώρου των μονοπατιών, δημιουργία θέσεων θέας, σήμανση, καθαρισμοί μονοπατιών, κατασκευή γεφυρών κλπ.,
(β) εκπόνηση ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου ανάδειξης του οικισμού Χαραυγής,
(γ) διαμόρφωση του υφιστάμενου μονοπατιού ως εναλλακτική πρόσβαση του Πολυλιμνίου, μήκους περίπου 200 μ., από το χωριό προς το σημείο του πάρκινγκ με εργασίες πλακόστρωσης και
(δ) ανάπλαση πλατείας και οδών εντός του οικισμού της Χαραυγής.
Β. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ». Με τη μελέτη προβλέπεται ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Μεσσήνης. Προβλέπονται πλακοστρώσεις σε όλο το εύρος της υπάρχουσας οδού και των πεζοδρομίων. Λαμβάνεται μέριμνα για δημιουργία παρτεριών χαμηλού πρασίνου, ραμπών, Α.Μ.Κ. σήμανσης (οριζόντιας και κάθετης) και δικτύου ηλεκτροφωτισμού όπως επίσης και δικτύου ομβρίων. Η συνολική επιφάνεια πλακόστρωσης ανέρχεται στα 7.300 m2 περίπου.
Γ. «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου στην πόλη της Μεσσήνης». Η μελέτη προβλέπει τη δημιουργία ενός δικτύου ποδηλατοδρόμων συνολικού μήκους 10.118,10 χιλιομέτρων που αποτελείται από 7 κλάδους. Οι κλάδοι 1 και 2 βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού ενώ οι υπόλοιποι (3,4,5,6 & 7) διατρέχουν την εκτός σχεδίου περιοχή. Το εφαρμοζόμενο πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας είναι 2,0 μ. και 1,6 μ. (σε συνθήκες περιορισμένου χώρου) για την αμφίδρομη κίνηση και σε 1,0 μ. για την μονόδρομη. Στους κάδους 1,2,3,7 προβλέπεται τελική επιφάνεια από άσφαλτο με φωτοκαταλυτική επιφάνεια χρώματος γαλάζιου και πράσινου κατά περίπτωση. Για τους κλάδους 4,5,6 προβλέπεται τελική επιφάνεια από σκυρόδεμα με κοινή χρήση ποδηλάτων, πεζών και οχημάτων. Έχει συνταχθεί πλήρης μελέτη και τεύχη δημοπράτησης. Απαιτείται να συνταχθεί κυκλοφοριακή μελέτη και να εγκριθεί αρμοδίως από Σ.Α. (συμβούλιο αρχιτεκτονικής).
Δ. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ». Συζητήθηκε η χρηματοδότηση κατασκευής μια σύγχρονης στεγασμένης αγοράς στη θέση «Μπεζεστένια» της πόλης της Μεσσήνης».