Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 16:40

Πόσα χρήματα θα πάει ο Δήμος Μεσσήνης στην Τράπεζα της Ελλάδος

Πόσα χρήματα θα πάει ο Δήμος Μεσσήνης στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
Περίπου 2.350.000 ευρώ θα μεταφέρει ο Δήμος Μεσσήνης στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή του νέου νόμου για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στο κεντρικό τραπεζικό ίδρυμα της χώρας, για τις ανάγκες του εσωτερικού δανεισμού. Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Μεσσήνης την 1/1/2015 ήταν σχεδόν 3.800.000 ευρώ…

Η σχετική απόφαση είχε προγραμματιστεί να ληφθεί στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, όμως το θέμα αποσύρθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Οικονομικών, Χρήστο Καρύδη, διότι είχε γίνει λάθος και δεν είχε δοθεί η σχετική εισήγηση στις παρατάξεις της μειοψηφίας.
Όπως μας ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Μεσσήνης, από τα 2.350.000 ευρώ που θα κατατεθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, το 1.500.000 ευρώ προέρχεται από τα έκτακτα έσοδα του Δήμου (το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται στο 1.924.000 ευρώ περίπου) και τα 850.000 ευρώ περίπου από το ίδρυμα Γεωργιάδη, το άθροισμα των χρημάτων του οποίου πλησιάζει το 1.000.000 ευρώ.
Στ.Μ.