Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016 16:32

Δεν ενδιαφέρθηκαν οι επενδυτές να ενημερωθούν για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Ο Παναγιώτης Σακέλης, του υπουργείου Οικονομικών, ενημερώνει για το πρόγραμμα της ενίσχυσης τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους Ο Παναγιώτης Σακέλης, του υπουργείου Οικονομικών, ενημερώνει για το πρόγραμμα της ενίσχυσης τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
Χωρίς ιδιώτες επενδυτές πραγματοποιείται από το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο της Καλαμάτας “Elite City Resort”, η ενημερωτική εκδήλωση για τα τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία είτε έχουν βγει στον αέρα είτε βγαίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα…

Η εκδήλωση είναι του υπουργείου Οικονομίας και στη αίθουσα βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά σύμβουλοι επιχειρήσεων που δημιουργούν φακέλους για την ένταξη επιχειρηματικών σχεδίων στο ΕΣΠΑ.
Τα τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, όσον αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία, είναι: «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», «Νεοφυής επιχειρηματικότητα», «Ενίσχυση της αυτοαπαασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
Στ.Μ.