Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016 21:03

Γενικολογίες για τα προβλήματα στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της Καλαμάτας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Είτε η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας δεν ενημερώθηκε πλήρως κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στον Β’ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό της Καλαμάτας και στη Διεύθυνση Πρόνοιας είτε αποφεύγει να αναφερθεί με συγκεκριμένο τρόπο στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί της Καλαμάτας…

Ο επικεφαλής της παράταξης, Μανώλης Μάκαρης και οι δημοτικοί σύμβουλοι Κώστας Γεωργακίλας, Στάθης Σταματόπουλος και Δημήτρης Φαββατάς επισκέφθηκαν τον Β’ Παιδικό Σταθμό και τη Διεύθυνση Πρόνοιας και σε σχετικό δελτίο που εξέδωσε η παράταξη σημειώνονται τα εξής:
«Η προσχολική αγωγή είναι μεγάλης σημασίας για τη σωστή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και εξ΄αυτού καταφαίνεται η σπουδαιότητα του ρόλου των παιδικών σταθμών. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Μανώλης Μάκαρης και οι δημοτικοί σύμβουλοι Κώστας Γεωργακίλας, Στάθης Σταματόπουλος και Δημήτρης Φαββατάς επισκέφτηκαν τον 2ο δημοτικό παιδικό σταθμό και την διεύθυνση πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας.
Διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
1.                  Κατά την προηγούμενη χρονιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Καλαμάτας έγιναν δεκτές 350 αιτήσεις από τις 520 που υποβλήθηκαν. Ενώ, μέσω ΕΣΠΑ έγιναν δεκτά σε ιδιωτικούς και δημοτικούς παιδικούς σταθμούς 529 παιδιά από τις  894 αιτήσεις. Άρα ένα σημαντικό ποσοστό αιτήσεων δεν ικανοποιήθηκε με αποτέλεσμα να μένουν παιδιά προσχολικής ηλικίας εκτός παιδικών σταθμών. Για την αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού προβλήματος πρέπει να εκπονηθεί και να υλοποιηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης νέων παιδικών σταθμών με βάση την γεωγραφική κατανομή, την αυξανόμενη ζήτηση και την όσο το δυνατό καλύτερη κάλυψη όλων των δημοτικών ενοτήτων και των συνοικιών του Δήμου Καλαμάτας.
2.                  Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των υποδομών και του εξοπλισμού των δημοτικών παιδικών σταθμών και πρόσληψης του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού.
3.                  Πρέπει να υιοθετηθεί ένα ξεκάθαρο και αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης των παιδιών για την εισαγωγή τους στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς έτσι ώστε να αποκλειστούν οι πιθανότητες παράκαμψης της λίστας των ωφελούμενων.
4.                  Πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα επαναλειτουργίας δημοτικού βρεφικού σταθμού έτσι ώστε να καλύπτονται και  οι ηλικίες κάτω των 2,5 ετών».