Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016 19:43

Υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των σκουπιδιών επιχειρηματολογεί η Καλαμάτα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΦΟΔΣΑ 
Την επιχειρηματολογία του υπέρ της κεντρικής διαχείρισης των απορριμμάτων, σύμφωνα με το διαγωνισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και με τις βελτιώσεις της σχετικής σύμβασης με την ΤΕΡΝΑ, ύστερα από διαπραγμάτευση που έκανε η κυβέρνηση, παρουσιάζει ο Δήμος Καλαμάτας στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου. Ο Δήμος τονίζει ότι η τοπική διαχείριση χρειάζεται Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στο Παλιοροβούνι, καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίος όμως τονίζει ότι δεν διαθέτουν οι Δήμοι, ιδιαίτερα οι μικρότεροι…

Ειδικότερα, απαντώντας σε έγγραφο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, με το οποίο ζητούσε προτάσεις ολοκληρωμένης τοπικής διαχείρισης απορριμμάτων, ο Δήμος Καλαμάτας γνωστοποίησε προς τον Φορέα τα εξής:
«Ο Δήμος Καλαμάτας εφαρμόζει, από το φθινόπωρο του 2013, ένα μοντέλο τοπικής διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμμάτων του, όσων δηλαδή απομένουν μετά τη διαλογή, στην πηγή, των ανακυκλώσιμων υλικών του ΜΠΛΕ κάδου της Ε.Ε.Α.Α.Α. Α.Ε. Η τοπική αυτή διαχείριση περιλαμβάνει διαλογή και αξιοποίηση και των ανακυκλώσιμων υλικών που εμπεριέχονται στα σύμμεικτα απορρίμματα καθώς και κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των συμμείκτων. Η διαδικασία επεξεργασίας των σύμμεικτων απορριμμάτων γίνεται σύμφωνα με την εκδοθείσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε κινητή μονάδα της αναδόχου εταιρείας ECOWASTE με τιμή 60,39 € ανά τόνο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αλλά με την αναγκαστική παραμονή του υπολείμματος στον χώρο, δεματοποιημένου, και με μια σειρά άλλων προβλημάτων που αφορούν στην αξιοπιστία του όλου εγχειρήματος. Η αδειοδότηση της μονάδας ολοκληρώνεται με την έκδοση και της άδειας λειτουργίας, διαδικασία που βρίσκεται στην τελική της φάση.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που σημειώνεται στην εμπειρία αυτή του Δήμου Καλαμάτας είναι η αδυναμία νόμιμης διάθεσης του υπολείμματος της προαναφερθείσας διαδικασίας. Αυτό το πρόβλημα δημιουργείται γιατί δεν υπάρχει ΧΥΤΥ σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και οι μέχρι τώρα προσπάθειες του Δήμου για διάθεσή του στην τσιμεντοβιομηχανία με στόχο τη βελτιστοποίησή του προς RDF, προκειμένου να διατεθεί ως καύσιμο στις εγκαταστάσεις της, δεν απέδωσαν μέχρι σήμερα, βασικά λόγω υψηλότερης, από την επιθυμητή, υγρασίας. Όσον αφορά στην ανυπαρξία ΧΥΤΥ, η λύση θα μπορούσε να δοθεί με την κατασκευή ΧΥΤΥ στο Παλιοροβούνι, σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί εδώ και μερικά χρόνια και παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Εναλλακτικά θα μπορούσε να εξετασθεί η εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας με την κατασκευή ΧΥΤΥ στη Μαραθόλακκα, δίπλα από το σημερινό χώρο επεξεργασίας. Οι προσπάθειες αναζήτησης πρόσφορης λύσης συνεχίζονται.
Πέραν όμως του προβλήματος διάθεσης του υπολείμματος, η εμπειρία του Δήμου Καλαμάτας κατέδειξε ότι πρόκειται περί ενός εγχειρήματος που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως εύκολο αλλά, απεναντίας, απαιτείται α) αξιόπιστος μηχανολογικός εξοπλισμός, κάτι που δεν μπορεί να εγγυηθεί μια κινητή μονάδα, β) αξιόπιστη ανάδοχος εταιρεία αλλά και γ) ευαισθητοποιημένο πολιτικό προσωπικό καθώς και δ) εξειδικευμένο υπηρεσιακό προσωπικό, ικανό να εποπτεύσει αποτελεσματικά τις σχετικές εργασίες. Και εδώ εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα της τοπικής διαχείρισης δεδομένου ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι σαφώς ευκολότερη σε επίπεδο κεντρικής διαχείρισης λιγότερων και μεγαλύτερων μονάδων παρά σε αποκεντρωμένο σύστημα όπου μικροί Δήμοι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.
Εκτός των παραπάνω σκέψεων, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο διεθνής διαγωνισμός που διενεργήθηκε από την Περιφέρεια είναι η διαδικασία που μπορεί να δώσει τη συντομότερη δυνατή λύση αφού έχει οδηγήσει το όλο εγχείρημα σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης. Βέβαια έχει και τα γνωστά προβλήματα για τον περιορισμό των οποίων η Κυβέρνηση ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία η οποία και πρέπει να στηριχτεί.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, με την 299/30-06-2016 απόφασή του, υιοθέτησε το σενάριο της κεντρικής διαχείρισης με τοπικές κομποστοποιήσεις σε συνδυασμό με μια σειρά βελτιωτικών προτάσεων οι οποίες σας έχουν κοινοποιηθεί. Η απόφασή του αυτή βασίζεται στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένα κεντρικό δίκτυο υποδομών το οποίο θα μπορέσει να στηρίξει και τους μικρούς ΟΤΑ της Περιφέρειας, που δεν μπορούν να πάρουν από μόνοι τους τις πρωτοβουλίες που προβλέπει ο αποκεντρωμένος σχεδιασμός αλλά, παράλληλα, το δίκτυο αυτό θα πρέπει να επιτρέπει σε όσους ΟΤΑ έχουν τη δυνατότητα και τη διάθεση, να διευρύνουν σταδιακά τις δράσεις τους εισερχόμενοι με ασφάλεια σε τομείς τοπικής διαχείρισης.
Τέλος, ο Δήμος Καλαμάτας θεωρεί την ακολουθούμενη σήμερα στον Δήμο διαδικασία τοπικής διαχείρισης ως απαραίτητη προσωρινή λύση για τη μεταβατική περίοδο, που εκτιμούμε ότι δεν θα είναι μικρή, και για τον λόγο αυτό έχει δρομολογήσει νέο διεθνή διαγωνισμό, προγραμματίζει σειρά διαμορφώσεων του χώρου επεξεργασίας, πρόκειται να ενισχύσει τον υπάρχοντα μηχανολογικό εξοπλισμό με δικό του αξιόπιστο δεματοποιητή μετά στεγάστρου και προσδοκά απόκτηση, μέσω ΕΣΠΑ, και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία και να επιδιωχθεί μείωση του κόστους επεξεργασίας ενώ μέσα στο φθινόπωρο πρόκειται να λειτουργήσει και ο ΣΜΑ που έχει ήδη αποκτηθεί. Για την υλοποίηση των περισσότερων εκ των παραπάνω δράσεων, εισάγεται θέμα έγκρισης οκτώ (8) μελετών στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την προσεχή Πέμπτη, 11 Αυγούστου, ώστε ο Δήμος Καλαμάτας να χρηματοδοτήσει τις δράσεις αυτές από το ΕΣΠΑ δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι αποκλείστηκε, πέρυσι, από τη χρηματοδότηση των 11.000.000 ευρώ τα οποία κατανεμήθηκαν σε ΟΤΑ ακριβώς για να δημιουργήσουν τις δομές προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων τους μετά το προβλεπόμενο κλείσιμο και την επακόλουθη αποκατάσταση των ΧΑΔΑ».