Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 16:45

Προσλήφθηκε σήμερα κόσμος στο Δήμο Καλαμάτας

Προσλήφθηκε σήμερα κόσμος στο Δήμο Καλαμάτας

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ
Προσλήφθηκαν, με απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, οι πρώτοι 17 διμηνίτες, που θα απασχοληθούν μέχρι το Δεκαπενταύγουστο ως εργάτες καθαριότητας, οδηγοί απορριμματοφόρων και ναυαγοσώστες.

Με απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Τάσου Αποστολόπουλου, έχει εγκριθεί να γίνουν κατ’ εξαίρεση συνολικά 10 προσλήψεις εργατών καθαριότητας, 6 οδηγών, 15 πυροφυλάκων και 12 ναυαγοσωστών, ενώ έχει εγκριθεί επίσης η απασχόληση στην Υπηρεσία Καθαριότητας 20 ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση.
Οι εργάτες καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση που προσλήφθηκαν ήδη, είναι οι Βασίλης Χρ. Μπούνας, Νίκος Κ. Μανωλόπουλος, Νίκος Χρ. Δούβας, Σπύρος Ν. Αντωνόπουλος, Αντώνης Π. Σαούτης, Γιώργος Κ. Τασιγιώργος, Βασιλική Π. Βράχα και Μανώλης Φ. Μούστος.
Προσλήφθηκε επίσης ως οδηγός απορριμματορόφου ο Πάνος Αλ. Μακρής και ως ναυαγοσώστες οι Παναγιώτα Μ. Αράπη, Παναγιώτης Μ. Αλυσανδράκης, Βαγγέλης Γ. Κουρεντζής, Δημήτρης Π. Μαραγκούλιας, Νίκος Σπ. Ρίγανης και Κώστας Ι. Βλάσσης.