Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2017 19:07

Επιμένει η δημοτική αρχή: Σκουπίδια τριών Δήμων στο Περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα!

ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
Επανέρχεται δριμύτερη κατά του Περιβαλλοντικού Πάρκου του Νέδοντα η δημοτική αρχή Καλαμάτας, που με ανεξήγητη εμμονή επιδιώκει να λειτουργήσει στην «καρδιά» αυτής της προστατευόμενης περιοχής Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Και σημειώνουμε δριμύτερη γιατί στην «καρδιά» του Περιβαλλοντικού Πάρκου του Νέδοντα θα γίνεται η μεταφόρτωση των σκουπιδιών όχι μόνο του Δήμου Καλαμάτας αλλά και των Δήμων Δυτικής Μάνης και Μεσσήνης, δηλαδή θα διασχίζουν το Περιβαλλοντικό Πάρκο δεκάδες απορριμματοφόρα κάθε ημέρα ενώ η δυναμικότητα του Σταθμού θα ανέρχεται στους 35.600 τόνους! Αυτό προβλέπει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων, κάτι που αποκρύπτουν η δημοτική αρχή και η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου! Η δημοτική αρχή λοιπόν φέρνει στην Επιτροπή Διαβούλευσης το θέμα, έχοντας την πεποίθηση ότι με τη θετική της απόφαση θα καταφέρει να ξεπεράσει τις αντιδράσεις. Πέρα από τις αντιδράσεις όμως υπάρχει και ο νόμος, υπάρχει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο…

Στις 14 Φλεβάρη λοιπόν η δημοτική αρχή καλεί σε συνεδρίαση τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, προκειμένου να αποφανθεί για τη λειτουργία κινητού σταθμού μεταφόρτωσης αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων στο πεδίο βολής, σε χώρο δηλαδή που περιβάλλεται από το Περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα, μέσα στο οποίο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο απαγορεύει αυστηρά κάθε τέτοια λειτουργία. Ο λόγος που το πεδίο βολής κατ’ εξαίρεση δεν έχει περιληφθεί στο Περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα είναι αποκλειστικά επειδή πρόκειται για στρατιωτική έκταση. Πού να φανταστούν όμως οι μελετητές του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου αλλά και οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκριναν τη νομιμότητά του, ότι θα βρίσκονταν τόσο πονηροί άνθρωποι ώστε να θέλουν να φτιάξουν σταθμό μεταφόρτωσης σκουπιδιών σε στρατιωτική έκταση…
Στην εισήγησή της η Υπηρεσία Καθαριότητας παρουσιάζει ως απόλυτη καταστροφή το ενδεχόμενο να απορριφθεί η λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης των σκουπιδιών στο Περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα, λες και δεν υπάρχουν άλλες κοντινές περιοχές στις οποίες μπορεί να εγκατασταθεί αυτή η λειτουργία. Μάλιστα η Υπηρεσία Καθαριότητας εμφανίζει ως επιχείρημα για τη λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης των σκουπιδιών στο Περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα το γεγονός ότι πιο δίπλα βρίσκονται τα συνεργεία του Δήμου, παραβλέποντας ότι ο νόμος του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και το Συμβούλιο της Επικρατείας ζητούν να φύγουν τα συνεργεία από το Περιβαλλοντικό Πάρκο και να πάνε σε συγκεκριμένη κατάλληλη περιοχή του Δήμου.  
Στην εισήγηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας σημειώνεται ότι «το έργο εντάσσεται διοικητικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, στο Δήμο Καλαμάτας και είναι εγκατεστημένο στο πρώην Πεδίο Βολής της Δ.Δ. Καλαμάτας. Η έκταση που αναπτύσσεται η δραστηριότητα είναι 4.000,33 τ.μ. Ο συγκεκριμένο χώρος ενδείκνυται για τη συγκεκριμένη χρήση λόγω της γειτνίασης με το χώρο των συνεργείων του Δήμου. Επιπλέον δεν αναμένεται να υπάρξουν οχλήσεις σε παρακείμενες οικείες λόγω του τρόπου μεταφόρτωσης των απορριμμάτων απευθείας από το όχημα μέσω της χοάνης στο presscontainer. Η προτεινόμενη δραστηριότητα έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με τα προτεινόμενα στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ για την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας».
Untitled-8.jpg
Ο περιφερειακός σχεδιασμός προβλέπει ότι στο Σταθμό Μεταφόρτωσης της Καλαμάτας, δηλαδή στο Περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα, θα πηγαινοέρχονται σκουπίδια όχι μόνο του Δήμου Καλαμάτας αλλά και των Δήμων Δυτικής Μάνης και Μεσσήνης
Η δημοτική αρχή και η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι απόλυτοι ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης σκουπιδιών θα λειτουργήσει ή στο Περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα ή πουθενά! Και μάλιστα περιγράφουν ότι οι συνέπειες του πουθενά θα είναι οι εξής: Τα απορριμματοφόρα θα χρειάζεται να διανύουν κάθε ημέρα 560 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο σταθμό διαχείρισης των σκουπιδιών, ενώ αν λειτουργήσει ο σταθμός μεταφόρτωσης σκουπιδιών στο Περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα θα διανύουν μόλις 160 χιλιόμετρα, ενώ υποστηρίζουν ακόμη ότι θα υπάρχει εξοικονόμηση και 3,77 βαρδιών εργασίας απορριμματοφόρου ανά ημέρα.
Ας θυμηθούμε όμως τι λέει για το Περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα το Συμβούλιο της Επικρατείας στην απόφασή 1242/2016, με την οποία απέρριψε την προσφυγή του Δήμου για την ακύρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου: «Για το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα, που αποτελεί «την περιοχή εξόδου της χαράδρας … και την είσοδο του ποταμού στον χώρο του αστικού συγκροτήματος», με το προσβαλλόμενο σχέδιο προτείνεται η «εξυγίανση και αξιοποίηση» της περιοχής, «που διατίθεται για την πόλη και δραστηριότητες ήπιας αναψυχής», καθώς και η σύσταση οργανισμού διαχείρισης και λειτουργίας του πάρκου του Νέδοντα. Κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του προσβαλλόμενου σχεδίου, «αν και η περιοχή αποτελεί εν δυνάμει τμήμα του αστικού χώρου, με λειτουργία πάρκου, οι διαμορφώσεις και τα έργα υποδομής θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές ήπιας αντίληψης, με … αποφυγή στοιχείων αστικής υποδομής». Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η προσωρινή διατήρηση του υφιστάμενου πεδίου βολής και του νέου νεκροταφείου Καλαμάτας, η μετεγκατάσταση των οποίων κρίνεται σε μεσοπρόθεσμο, τουλάχιστον, χρονικό ορίζοντα ιδιαιτέρως δυσχερής. Αντιθέτως, προτείνεται η μετεγκατάσταση του συνεργείου οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας σε ειδικώς καθορισθείσα προς τούτο έκταση στην περιοχή του Μπουρνιά, λόγω της ασυμβατότητας των εγκαταστάσεων αυτών με τον προστατευτικό χαρακτήρα του πάρκου του Νέδοντα. Κατά τα λοιπά, η περιοχή αυτή, στην οποία απαγορεύεται η «κατασκευή οποιουδήποτε έργου, πλην δημοσίων έργων που αφορούν την ασφάλεια και την αποτροπή κινδύνων», χαρακτηρίζεται ως αδόμητη ζώνη, για το λόγο δε αυτόν δεν καθορίζονται ειδικότεροι όροι και περιορισμοί δομήσεως. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η ανέγερση «μονώροφων βοηθητικών κτισμάτων», απαραίτητων «για τη λειτουργία της περιοχής και τις ανάγκες των επισκεπτών μετά από έγκριση ολοκληρωμένου γενικού σχεδίου ρύθμισης του συνόλου του χώρου από την Ε.Π.Α.Ε.».
Στ.Μ.