Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012 01:03

Συναίνεση για πολεοδόμηση στα ανατολικά της Καλαμάτας και τα Πλακωτά

«ΝΑΙ» ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ

Με μικρή συμμετοχή αλλά με ομόφωνη αποδοχή της πρότασης του Δήμου, για την προκαταβολή από τους ιδιοκτήτες οικοπέδων μέρους του κόστους για την εκπόνηση των μελετών πολεοδόμησης στην ανατολική παραλία, στα Γιαννιτσάνικα και τα Πλακωτά, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου η διαβούλευση για την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας.

Η αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Παναγιώτα Ντίντα, και η διευθύντρια της Πολεοδομίας, Παναγιώτα Κουράκλη, παρουσίασαν τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την πολεοδόμηση και ζήτησαν τη συνεργασία των ιδιοκτητών.
Στο πλαίσιο της εισήγησης της κ. Ντίντα, τέθηκε υπόψη των παρισταμένων η εφαρμογή της διαδικασίας προείσπραξης του 10% της εισφοράς σε χρήμα. Όπως ανέφερε η αντιδήμαρχος, με την εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας, ο Δήμος Καλαμάτας θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού απαιτούμενου προϋπολογισμού των μελετών, πράγμα πολύ σημαντικό, αφού θα μπορεί να λειτουργεί ως «μέσον πίεσης» προς τους μελετητές για τη γρήγορη ολοκλήρωση της μελέτης.
Όπως ανέφερε η αντιδήμαρχος, στόχος για τις νέες πολεοδομήσεις είναι να υπάρχει ένας ορατός χρόνος ολοκλήρωσής τους και αυτό μπορεί να γίνει εφικτό μόνο με την ύπαρξη της ικανής και αναγκαίας χρηματοδότησης. Εξάλλου, τα χρήματα αυτά ούτως ή άλλως θα καταβληθούν από τους ιδιοκτήτες στο μέλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και λόγω της υπεραξίας που αποκτούν οι ιδιοκτησίες τους, αφού μετατρέπονται από αγροκτήματα σε οικόπεδα.
Από το Δήμο Καλαμάτας έχει ληφθεί υπόψη η δύσκολη οικονομική συγκυρία και για τους ιδιοκτήτες, τόνισε η αντιδήμαρχος, γι’ αυτό και θα προταθεί να υπάρχει διαβάθμιση δόσεων στην πληρωμή του εν λόγω ποσού, η οποία θα κυμαίνεται από 12 έως 36 δόσεις, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται από τη Νομοθεσία.
Ο συνολικός απαιτούμενος προϋπολογισμός των μελετών για 1.500 στρέμματα, που αποτελούν το 1ο πακέτο πολεοδόμησης, έχει προεκτιμηθεί στις 700-800 χιλ. ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης η διεθύντρια της Πολεοδομίας, κ. Κουράκλη, απάντησε σε ειδικές, επιμέρους ερωτήσεις των παρισταμένων ιδιοκτητών, ενώ δόθηκαν και κάποια παραδείγματα σχετικά με τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη και σε χρήμα.
Το θέμα θα εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης περί τα μέσα Ιουλίου.