Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017 13:13

Αναστάλθηκε η σύμβαση για το master plan του λιμανιού της Καλαμάτας!

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Σε αναστολή βρίσκεται η σύμβαση για την επικαιροποίηση του προγραμματικού σχεδίου (masterplan) του λιμανιού της Καλαμάτας η οποία μάλιστα κινδυνεύει ακόμη και να ακυρωθεί! Ο λόγος είναι ότι πριν από την υπογραφή της σύμβασης δεν τηρήθηκαν διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία και ειδικότερα δεν έγινε προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Από τη δημοτική αρχή Καλαμάτας η επικαιροποίηση του προγραμματικού σχεδίου προβαλλόταν ως η προϋπόθεση, σε συνδυασμό και με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν από το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, για την απογείωση της παραλιακής ζώνης…

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της KalamataJournalαπό το υπουργείο Υποδομών, το οποίο και ενέκρινε τη χρηματοδότηση των 800.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την επικαιροποίηση του προγραμματικού σχεδίου, η σύμβαση βρίσκεται σε αναστολή, υπάρχει όμως μια αισιοδοξία ότι θα γίνει κάποια τροπολογία ώστε να ρυθμιστεί το πρόβλημα για να μην ακυρωθεί η σύμβαση και αντίθετα να προχωρήσει η εκπόνηση των μελετών.
Η Υπηρεσία του υπουργείου που είχε οριστεί ως προϊστάμενη αρχή του έργου, δεν είχε ενημερωθεί για την αλλαγή της νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία αναπροσαρμόστηκε από το 1.000.000 ευρώ στα 500.000 ευρώ το κατώτατο ύψος ελεγχόμενων δαπανών από Ελεγκτικό Συνέδριο. Έτσι λοιπόν, η σύμβαση πριν υπογραφεί θα έπρεπε να περάσει από προσυμβατικό έλεγχο, κάτι που δεν έγινε.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού γραμματέα του υπουργείου Υποδομών, Γιώργου Δέδε, για την κυβέρνηση η επικαιροποίηση του προγραμματικού σχεδίου είναι ιδιαίτερα σημαντικό έργο διότι θα συμβάλει στη διασύνδεση και αναβάθμιση των μεγάλων υποδομών, που αποτελούν ένα από τα θεμέλια για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας.
Από την άλλη, για τη δημοτική αρχή η επικαιροποίηση του προγραμματικού σχεδίου έχει εξαιρετική σημασία διότι μέσα από αυτό θα αποκτηθούν οι μελέτες για σειρά παρεμβάσεων όπως για την αποκατάσταση του υπήνεμου μόλου για τη δημιουργία θέσεων για τουριστικά και άλλα σκάφη, για τη δημιουργία ασφαλών θέσεων στον προσήνεμο μόλο, για τη θωράκιση του προσήνεμου μόλου κ.λπ
Σημειώνεται ότι κατά το διαγωνισμό για την ανάθεση της επικαιροποίησης του προγραμματικού σχεδίου κατατέθηκε μόνο μία προσφορά και μάλιστα από τα γραφεία που είχαν εκπονήσει το αρχικό προγραμματικό σχέδιο του λιμανιού. Πρόκειται για τα γραφεία «MARNET ATE, ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ, ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ, ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕ, ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ». Το ύψος της υπό αναστολή σύμβασης που υπογράφτηκε ανέχεται στα 278.000 ευρώ.
Στ.Μ.