Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017 18:42

Αποβολή των λιμενεργατών της Καλαμάτας την εβδομάδα του Πάσχα ανήγγειλε ο δήμαρχος

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ 
Απορρίφθηκε η αίτηση του κρατικού Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας προς το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, για την έκδοση προσωρινής διαταγής με σκοπό την αναστολή της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Καλαμάτας, με την οποία αίρεται η παραχώρηση προς τους λιμενεργάτες του κτιρίου το οποίο έχουν φτιάξει οι ίδιοι, στο λιμάνι. Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, ανακοίνωσε σήμερα ότι «μπορεί την εβδομάδα του Πάσχα το Λιμεναρχείο να μετακινηθεί στο κτίριο όπου τώρα δραστηριοποιούνται οι λιμενεργάτες»…

Ο κ. Νίκας πρόσθεσε ότι τους λιμενεργάτες δεν θα τους αποβάλει κανένας από το κτίριο διότι θα τους παραχωρηθεί κάποιος χώρος σε αυτό, ο οποίος μάλιστα τόνισε ότι θα είναι «πολύ περισσότερος από όσος απαιτείται και για τις δραστηριότητες των λιμενεργατών». Ωστόσο οι λιμενεργάτες τονίζουν ότι δεν πρόκειται να παραδώσουν το κτίριο που έφτιαξαν, ότι ο χώρος που τους παραχωρεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν τους εξυπηρετεί και κυρίως ότι δεν αναγνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο κτίριο ανήκει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
Σημειώνεται ότι τόσο οι λιμενεργάτες όσο και το κρατικό Λιμενικό Ταμείο έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, υποστηρίζοντας ότι το κτίριο αυτό δεν του ανήκει και, αντίθετα, παραμένει στην κυριότητα του κρατικού Λιμενικού Ταμείου.
Ο δήμαρχος Καλαμάτας δήλωσε σήμερα για το θέμα: «Έχουμε μια πρώτη απόφαση για το κτίριο το οποίο υπάρχει στο λιμάνι, για το οποίο από το κρατικό λιμενικό ταμείο είχε υπάρξει προσφυγή. Η πρώτη απόφαση είναι ευνοϊκή για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και για το Δήμο Καλαμάτας. Μπορεί την εβδομάδα του Πάσχα το Λιμεναρχείο να μετακινηθεί στο κτίριο όπου τώρα δραστηριοποιούνται οι λιμενεργάτες. Είναι ένα μεγάλο κτίριο. Προφανώς θα υπάρξει χώρος, θα δοθεί χώρος πολύ περισσότερος από όσος απαιτείται και για τις δραστηριότητες των λιμενεργατών. Κανένας δεν αποβάλλει τους λιμενεργάτες από αυτό το χώρο. Αλλά πρέπει να υπάρξει συνείδηση ότι μια κρατική υπηρεσία δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα κτίριο (το κτίριο του Λιμεναρχείου) το οποίο θέλει άμεσες επισκευές. Δεκάδες λιμενικοί να συνωθούνται σε ένα χώρο που είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Να απλωθεί το λιμεναρχείο και στο συγκεκριμένο χώρο. Η πρώτη απόφαση του δικαστηρίου είναι ευνοϊκή, είναι άμεσα εκτελεστή η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να μετακινηθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία χωρίς να θίγονται οι λιμενεργάτες».
Στ.Μ.