Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 18:26

Στο Δήμο η κυριότητα της κοίτης του Νέδοντα δέκα μήνες μετά την έρευνα της Kalamata Journal

Στο Δήμο η κυριότητα της κοίτης του Νέδοντα δέκα μήνες μετά την έρευνα της Kalamata Journal

ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΔΗΛΟ ΣΦΑΛΜΑ 
Ακριβώς δέκα μήνες μετά τις αποκαλύψεις της Kalamata Journal διορθώθηκε επιτέλους το «πρόδηλο σφάλμα» και η κοίτη του Νέδοντα πέρασε και σύμφωνα με τα κτηματολογικά έγγραφα στην κυριότητα του Δήμου Καλαμάτας. Ο Δήμος Καλαμάτας σχεδιάζει να φτιάξει στην κοίτη του ποταμού Ανοιχτό Θέατρο. Είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να εγκριθεί η χρηματοδότηση του έργου, μέχρι που η έρευνα της Kalamata Journal αποκάλυψε ότι η κυριότητα όλης αυτής της περιοχής, έκτασης άνω των 61 στρεμμάτων, ανήκε, σύμφωνα πάντα με τα κτηματολογικά έγγραφα, σε ιδιώτες. Πληροφορηθήκαμε ότι πλέον ολοκληρώθηκε η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία προς το Κτηματολόγιο και τα κτηματολογικά έγγραφα γράφουν πλέον ότι κύριος της περιοχής είναι ο Δήμος Καλαμάτας…

Ειδικότερα, ο Δήμος Καλαμάτας με τη συναίνεση των ιδιωτών απευθύνθηκε στην προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμάτας και υπέβαλαν κοινό αίτημα για τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγράφων, τονίζοντας ότι η αρχική εγγραφή οφείλεται σε πρόδηλο σφάλμα. Το αίτημα έγινε αποδεκτό και η διόρθωση προχώρησε. 
Σημειώνουμε πάντως ότι οι ιδιώτες εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια είχαν ενημερώσει το Δήμο Καλαμάτας για τη λάθος εγγραφή, ο οποίος όμως φαίνεται ότι αδιαφόρησε.
Επιπλέον, με την επίλυση του θέματος που αφορά τη κυριότητα του χώρου δεν λύνονται και τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να κατασκευάσει το Ανοιχτό Θέατρο στην κοίτη του ποταμού. Προϋπόθεση για να γίνει οποιοδήποτε έργο είναι να οριοθετηθεί ο Νέδοντας, κάτι που δεν έχει ξεκινήσει καν!...
Στ.Μ.