Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017 12:17

Τι έλεγε η ΔΕΥΑΚ για τον Καραμπογιά και τι κάνει η ΔΕΥΑΚ στον Καραμπογιά

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΨΗΛΑ ΤΟ ΡΕΜΑ; 
Έχουν προχωρήσει τα έργα της ΔΕΥΑΚ στον Καραμπογιά, στο τμήμα πριν από την εκβολή του στο Νέδοντα. Είναι όμως αυτά τα έργα ικανά να αποτρέψουν νέα μεγάλη καταστροφή σαν αυτή που προκάλεσε ο Καραμπογιάς στις 7 Σεπτέμβρη 2016; Η ΔΕΥΑΚ σήμερα απαντάει ότι είναι. Μετά την καταστροφή όμως, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Σεπτέμβρη 2016, ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ, Ιπποκράτης Μπαζιωτόπουλος, έλεγε ότι ο Καραμπογιάς χρειάζεται άλλες παρεμβάσεις. Η KalamataJournalεπισκέφθηκε την περιοχή του Καραμπογιά, στην Αγιάννα, και μίλησε με δύο παλιούς κατοίκους της, τον Αθανάσιο Νικολόπουλο και τη Μαρία Κανελλοπούλου, οι οποίοι επίσης θεωρούν ότι οι παρεμβάσεις που κάνει η ΔΕΥΑΚ δεν είναι αυτές που απαιτούνται ώστε να προστατευθεί η περιοχή και οι περιουσίες τους…

Ο Ιπποκράτης Μπαζιωτόπουλος στις 22 Σεπτεμβρίου είχε πει στη μεγάλη και ανοιχτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις καταστροφές της 7ης Σεπτέμβρη 2016 ότι ο Καραμπογιάς χρειάζεται παρεμβάσεις πολύ πιο πάνω από την περιοχή της απόληξής του και της εκβολή του στο Νέδοντα ώστε να συγκρατηθούν τα φερτά υλικά, τα οποία μάλιστα είχε τονίσει ότι εάν δεν συγκρατούνται ψηλά και φτάνουν χαμηλά τότε η κατάσταση δεν μπορεί να είναι διαχειρίσιμη. Τελικά όμως η ΔΕΥΑΚ κάνει το αντίθετο από αυτό που έλεγε πέρσι το Σεπτέμβρη…
Να τι ακριβώς είχε πει ο Ιπποκράτης Μπαζιωτόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο: «Και ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα παρουσιάζεται στη περιοχή του Καραµπογιά. Είναι µια περιοχή που ένα τµήµα της είναι µέσα στο σχέδιο πόλης και ένα τµήµα εκτός σχεδίου πόλης. Είναι γεγονός πως το ρέµα αυτό λόγω και της τοπογραφίας της περιοχής κατεβάζει πολλά φερτά και ιδιαίτερα το κοµµάτι το εκτός σχεδίου είναι µια χωµάτινη διατοµή ενώ αντίστοιχα το κοµµάτι που είναι στο σχέδιο πόλης οριοθετείται από δυο µαντρότοιχους οι οποίοι στη τελευταία βροχόπτωση το κοµµάτι που είναι στο ύψος της Μπουλούκου καταστράφηκαν, γκρεµίστηκαν, µε αποτέλεσµα το συγκεκριµένο ρέµα να κατευθυνθεί στη Μπουλούκου και να δηµιουργήσει πρόσθετα προβλήµατα στην περιοχή. Τα φερτά ανέκαθεν ήταν µεγάλες ποσότητες γιατί ήταν από τα κοµµάτια που καθαρίζαµε πιο συχνά λόγω των φερτών, στο αντίστοιχο κοµµάτι χρειάζεται και αντίστοιχα πάνω υπάρχουν πρανή µεγάλα του ¨Μορέα¨ και οπωσδήποτε χρειάζεται προστασία στα πρανή και µεγάλη λεκάνη και ίσως και κάποιο άλλο έργο γιατί τα φερτά στη περιοχή εκείνη ήταν πολλά. Γιατί αν φτάσουν τα φερτά να µπαίνουν στο κοµµάτι του σχεδίου πόλης δεν είναι διαχειρίσιµη η κατάσταση»!
Στο ρεπορτάζ που κάναμε στην Αγιάννα τόσο ο Αθανάσιος Νικολόπουλος όσο και η Μαρία Κανελοπούλου μας είπαν ότι ο Καραμπογιάς «σπάει» πιο ψηλά από την περιοχή στην οποία κάνει έργα η ΔΕΥΑΚ. Τόνισαν δε ότι πέρσι το Σεπτέμβρη από το σημείο που έσπασε ο Καραμπογιάς κατέβασε στις ιδιοκτησίες του τόσο μεγάλη ποσότητα νερού που η περιοχή έμοιαζε η θάλασσα, όπως υπογράμμισαν. Στην οικία της Μαρίας Μανελοπούλου έχει κατασκευαστεί από παλιά ένα τοιχίο ώστε το νερό να μην μπαίνει στο σπίτι, ενώ το περιβόλι της κάθε φορά που σπάει πιο ψηλά ο Καραμπογιάς και κυρίως πέρσι το Σεπτέμβρη γέμισε μεγάλες πέτρες που κατέβασε το ρέμα. Ο δε Αθανάσιος Νικολόπουλος υπογράμμισε ότι αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι οριοθέτηση του Καραμπογιά. Αυτό που δεν κάνουν δηλαδή ο Δήμος και ΔΕΥΑΚ, ώστε να υπάρχει βεβαιότητα οτι έργα που θα γίνουν θα αποδώσουν και θα είναι αποτελεσματικά.
KARAMPOGIAS-2-28-08-17.jpg
Το Σεπτέμβρη του 2016 η κοίτη του Καραμπογιά διευρύνθηκε μέχρι την εκκλησία της Αγιάννας σχεδόν
Επισκεφθήκαμε την περιοχή της Αγιάννας και ξαναδιαβάσαμε την συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την καταστροφή, ύστερα από τα σχόλια που μας έκαναν στελέχη της δημοτικής αρχής, ότι με αυτά που γράφουμε για τον Καραμπογιά επιδιώκουμε να μην γίνει τίποτα και να πνιγεί και πάλι ο κόσμος. Μακάρι, οι εργασίες που κάνουν η δημοτική αρχή και η ΔΕΥΑΚ στον Καραμπογιά να μην αποδειχθούν μια τρύπα στο νερό, γιατί αν συμβεί αυτό να δούμε τότε ποιόν θα κατηγορούν…
Στ.Μ.
KARAMPOGIAS-28-08-17.jpg