Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 20:08

Και άλλο μη νόμιμο έργο στην Καλαμάτα: Πρόστιμο στη ΔΕΥΑΚ για τον Καραμπογιά

Ο Καραμπογιάς και δεξιά τα μπάζα είναι από τους μαντρότοιχους που γκρέμισε το ρέμα που φούσκωσε το Σεπτέμβρη του 2016. Οι μαντρότοιχοι ξαναχτίστηκαν γιατί η ΔΕΥΑΚ και ο Δήμος Καλαμάτας πιστεύουν ότι στο επόμενο φούσκωμα του ρέματος θα αντέξουν... Ο Καραμπογιάς και δεξιά τα μπάζα είναι από τους μαντρότοιχους που γκρέμισε το ρέμα που φούσκωσε το Σεπτέμβρη του 2016. Οι μαντρότοιχοι ξαναχτίστηκαν γιατί η ΔΕΥΑΚ και ο Δήμος Καλαμάτας πιστεύουν ότι στο επόμενο φούσκωμα του ρέματος θα αντέξουν...

ΚΑΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
Την επιβολή προστίμου στη ΔΕΥΑΚ και τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου στην εισαγγελία της Καλαμάτας, υπογράφει η αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας,  Ελένη Αλειφέρη. Πρόκειται για κυρώσεις που αφορούν το έργο της ΔΕΥΑΚ στο ρέμα του Καραμπογιά, στην περιοχή της Αγιάννας, ο οποίος έχει πλημμυρίσει επανειλημμένως, ιδιαίτερα στις 7 Σεπτέμβρη του 2016, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Το έργο έγινε χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική άδεια. Σημειώνεται ότι ανάλογες κυρώσεις έχουν επιβληθεί στο Δήμο Καλαμάτας για τα έργα στο ρέμα των Αγίων Θεοδώρων στη Θουρία, ενώ μόλις προχθές κρίθηκε μη νόμιμο έργο της ΔΕΥΑΚ για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Καλαμάτα. Είναι πλέον ξεκάθαρο με πόση υπευθυνότητα αντιμετωπίζουν ο Δήμος Καλαμάτας και η ΔΕΥΑΚ το θέμα των ρεμάτων και της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής, παρά την τραγωδία και την καταστροφή της 7ης Σεπτέμβρη του 2016…

«Αποφασίζουµε Α) Την επιβολή προστίµου χιλίων ευρώ (1.000€) στη ∆.Ε.Υ.Α.Καλαµάτας (…) ως υπεύθυνο αναθέτων φορέα (…), για την υλοποίηση εργασιών αντιπληµµυρικής προστασίας εντός τµήµατος του υδατορέµατος «Καραµπογιάς» στη ∆.Ε. Καλαµάτας του ∆ήµου Καλαµάτας Π.Ε. Μεσσηνίας διότι αυτό υλοποιήθηκε χωρίς την απαιτούµενη περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά παράβαση του Ν. 4014/2011 και της Υ.Α. 1958/2012 όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 37674/2016, σχετ.

(6,7,10))» σημειώνεται στην απόφαση (12/2/2018

Αριθ. Πρωτ.: 215) που υπογράφει η αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Ελένη Αλειφέρη.  

Επίσης η απόφαση στάλθηκε στη ∆ιεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου «προκειµένου να εξετάσει αφενός την επάρκεια του υφιστάµενου έργου όσον αφορά την οµαλή απορροή των υδάτων ώστε να µη δηµιουργούνται πληµµυρικά φαινόµενα και αφετέρου εάν το εν λόγω έργο απαιτεί άδεια εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων».

Ακόμη ο φάκελος της υπόθεσης στάλθηκε στην εισαγγελία Καλαμάτας.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας και η ΔΕΥΑΚ, αντί να προχωρήσουν στην οριοθέτηση του Καραμπογιά σε όλο του το μήκος, διορθώνοντας και την υφιστάμενη οριοθέτηση σε ένα μόνο τμήμα προ της εκβολής του στο Νέδοντα, ξανάχτισε τους μαντρότοιχους που γκρεμίστηκαν στις 7 Σεπτέμβρη του 2016, βάθυνε λίγο και τσιμεντόστρωσε την κοίτη του. Η σφοδρότητα όμως της πλημμύρας του Σεπτέμβρη του 2016 δείχνει ότι οι μαντρότοιχοι δεν μπορούν να συγκρατήσουν τη δύναμη του Καραμπογιά όταν φουσκώνει. Σημειώνεται επιπλέον ότι δίπλα από τον Καραμπογιά, στην περιοχή που πλημμυρίζει, προβλέπεται από το σχέδιο πόλης βρεφονηπιακός σταθμός και παιδική χαρά…
Στ.Μ.