Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012 16:17

Ψάχνει για μέλη το ΠΑΣΟΚ και επικαλείται την «αυτοοργάνωση»

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ξεκινούν διαδικασίες «ανασύστασης» του ΠΑΣΟΚ, το οποίο καλεί τους ψηφοφόρους του να εγγραφούν ως μέλη, ώστε τους επόμενους μήνες να συγκροτηθούν τα όργανα των δημοτικών, νομαρχιακών και περιφερειακών γραμματειών και το Νοέμβριο να συνεδριάσει το Συντακτικό Συνέδριο.

Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται με «πρόσκληση αυτοοργάνωσης σε όλα τα μέλη, τους φίλους, τους ψηφοφόρους της παράταξης, σε όλους τους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες που συμφωνούν με το αξιακό και πολιτικό στίγμα του Κινήματος και θέλουν να το συνδιαμορφώσουμε  και να το εξειδικεύσουμε μαζί.
Η διαδικασία της αυτοοργάνωσης είναι ένα ισχυρό κίνητρο συμμετοχής και μια αποτελεσματική εγγύηση αυθεντικότητας και διαφάνειας,  για να ξεπεραστούν  οριστικά οι μηχανισμοί, οι αγκυλώσεις, οι παραγοντισμοί, οι βαρονίες, οι αποκλεισμοί,   όλα τα φαινόμενα που συνθέτουν μια οριστικά ξεπερασμένη και στείρα κομματική νοοτροπία και αισθητική.
Το ΠΑΣΟΚ διατηρώντας το όνομα και  τα σύμβολα του, μπορεί πραγματικά να ξαναγεννηθεί, γιατί έχει επενδύσει ιστορικά στην υπευθυνότητα, την αλήθεια, την ειλικρίνεια, τον ευθύ πολιτικό λόγο. Αυτοοργάνωση σημαίνει ευελιξία, πρωτοβουλία, σεβασμό στην προσωπικότητα κάθε πολίτη που στρατεύεται στην υπόθεση της παράταξης.
Συγκεκριμένα: «Σε δημοτικό επίπεδο ή σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος ή δημοτικής κοινότητα  τα γραφεία των οργανώσεων μας θα λειτουργούν ως ζωντανοί και φιλικοί  χώροι υποδοχής της αυτοοργάνωσης. Οι πολίτες που θέλουν να γίνουν ξανά ή για πρώτη φορά μέλη της παράταξης μπορούν να το κάνουν αυτό με τον κλασικό τρόπο στα γραφεία των υφιστάμενων οργανώσεων μας στον Νομό, ή στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής. Οι σχετικές αιτήσεις εγγραφής καταχωρίζονται αμέσως και στο κεντρικό μητρώο μελών.
Οι πολίτες  όμως που το επιθυμούν, μπορούν  να  εγγραφούν  και απευθείας, αδιαμεσολάβητα, μέσα από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο.Υπάρχουν όμως και άλλοι απλοί και πρακτικοί τρόποι εγγραφής και αυτοοργάνωσης: α. Τηλεφωνικά μέσω ειδικού τηλεφωνικού κέντρου που λειτουργεί για όλη την Ελλάδα, χωρίς χρέωση, στον αριθμό  8013003888 β. Στέλνοντας SMS το τηλεφωνικό κέντρο θα επικοινωνεί  μαζί σας για τη  συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής.
Οι νέες δημοτικές οργανώσεις θα ενεργοποιηθούν μόλις συγκεντρωθεί ένας  ελάχιστος αριθμός μελών που θα καθοριστεί με βάση το μέγεθος του πληθυσμού του δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος ή δημοτικής κοινότητας. Όλη η διαδικασία της αυτοοργάνωσης δεν έχει ως προϋπόθεση την καταβολή συνδρομής. Όσοι πολίτες επιθυμούν, μπορούν να  συμβάλλουν εθελοντικά στην οικονομική υποστήριξη της αυτοοργάνωσης. Οι νέοι μας μετέχουν ενεργά στη διαδικασία της αυτοοργάνωσης και γίνονται μέλη των δημοτικών οργανώσεων του κόμματος. Στόχος μας είναι το Σεπτέμβριο να κινηθούν οι διαδικασίες εκλογής των νέων οργάνων σε δημοτικό αρχικά επίπεδο για την ανάδειξη των γραμματειών. Αμέσως μετά θα κινηθούν οι διαδικασίες σε νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο, με στόχο να φτάσουμε το Νοέμβριο στην ανάδειξη των συνέδρων και στη  σύγκληση  του Συντακτικού Συνεδρίου  της παράταξης».