Πέμπτη, 04 Απριλίου 2019 13:48

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων&Κηδεμόνων

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, στις 26 Μαρτίου, μετά από τις σχετικές αρχαιρεσίες. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Οικονομόπουλος Γρηγόρης (18ο Δημοτικό) 
Αντιπρόεδρος: Νταλιάκουρας Χρήστος (19ο Δημοτικό)
Γενική Γραμματέας: Παπαδάκη Ιωάννα (22ο Δημοτικό)
Ειδικός Γραμματέας: Πετρόπουλος Κων/νος (22ο Δημοτικό)
Ταμίας: Γκόνης Δημήτριος (Γυμνάσιο Παραλίας)
Μέλος: Σταθέας Παναγιώτης (1ο Γυμνάσιο)
Μέλος: Μούστος Μιχάλης (11ο Δημοτικό)