Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019 17:22

Φάρις-ΚΕΦΙΑΠ καλούν οικογένειες ΑΜΕΑ να πληρώνουν για βίντεο προσέλκυσης χορηγιών

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ 
Ενημερωτικό σημείωμα προκάλεσε την αντίδραση ορισμένων οικογενειών ατόμων με ειδικές ανάγκες που παρακολουθούν τα προγράμματα του ΚΕΦΙΑΠ (Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης) και την απορία τρίτων ατόμων. Με το σημείωμα αυτό, του ΚΕΦΙΑΠ, καλούνται οι οικογένειες ΑΜΕΑ του Κέντρου, που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα χοροθεραπείας που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και τη Φάρις, να καταβάλουν από 20 ευρώ, που θα δοθούν στη Φάρις και με τα οποία θα καλυφθούν τα έξοδα ενός βίντεο για την προσέλκυση χορηγιών ώστε να συνεχιστεί και εξελιχθεί το πρόγραμμα χοροθεραπείας…

“Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταβάλλουν στο κέντρο (...), το ποσό των 20 ευρώ που αντιστοιχεί στα έξοδα του βίντεο που θα δημιουργηθεί με σκοπό την προσέλκυση χορηγιών για τη συνέχεια και εξέλιξη του προγράμματος.

Τα χρήματα θα κατατεθούν στη ΦΑΡΙΣ, ως συνδιοργανωτής φορέας και οι αποδείξεις θα διανεμηθούν στους γονείς (...)” σημειώνεται μεταξύ άλλων στο ενημερωτικό σημείωμα. 

Ορισμένες οικογένειες ΑΜΕΑ του ΚΕΦΙΑΠ, όπως και τρίτα άτομα, αντιδρούν και αναρωτιούνται γιατί θα πρέπει να πληρώσουν για το βίντεο καθώς θεωρούν ότι το πρόγραμμα χοροθεραπείας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο χρηματοδοτείται με περισσότερα από 400.000 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Οι αντιδρώντες ζητούν περισσότερες εξηγήσεις σχετικά τα 20 ευρώ που καλούνται να πληρώσουν. 

Στ.Μ.