Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2012 03:55

Διαδικασίες εξπρές για τη μελέτη ανάπλασης στον προλιμένα

ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΒΙΑΣΥΝΗ
Με ταχύτατους ρυθμούς προχωράει η δημοτική αρχή στην ολοκλήρωση της μελέτης για την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του προλιμένα, από το «Πανελλήνιον» μέχρι του «Ταμπάκη» σχεδόν. Άραγε η βιασύνη συνδέεται με την κινητοποίηση των κατοίκων για τη διάσωση της αμμουδιάς του προλιμένα από την τσιμεντοποίηση;

Η μελέτη της ανάπλασης του «παραλιακού πάρκου», όπως το ονομάζει ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, θα είναι οπωσδήποτε έτοιμη μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ήδη ο μελετητής, Γιώργος Κυριακόπουλος, έχει πάρει οδηγίες ώστε να κάνει τις τροποποιήσεις που υποδείχθηκαν κατά την παρουσίαση της αρχικής του μελέτης στην Επιτροπή Διαβούλευσης.
Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη, θα ζητηθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και μόλις αυτές έρθουν θα υποβληθεί ο φάκελος στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, για την έγκριση της χρηματοδότησης. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι περίπου 1.000.000 ευρώ.
Μια εξήγηση που δίνεται είναι ότι ο δήμαρχος έδωσε εντολή να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της μελέτης, ώστε να την παρουσιάσει στους κατοίκους που αντέδρασαν στο σχεδιασμό για την τσιμεντοποίηση της αμμουδιάς και να ισχυριστεί ότι ο ίδιος ποτέ δεν πρότεινε κάτι τέτοιο, αντίθετα θέλει να διασφαλίσει τη διατήρηση της αμμουδιάς και γι’ αυτό ετοιμάστηκε η μελέτη.
Ωστόσο, αυτό που ζητούν επίμονα οι κάτοικοι αλλά και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, είναι να συνεδριάσει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα και να αποφασιστεί να γίνει παρέμβαση στο υπουργείο Ναυτιλίας με σκοπό να αποτραπεί οποιαδήποτε μεταβολή του χαρακτήρα του προλιμένα. Στο πιεστικό αυτό αίτημα των κατοίκων και των μειοψηφιών η δημοτική αρχή δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση.
Στ.Μ.