Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012 11:45

Ο Δικηγορικός Σύλλογος ετοιμάζεται να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του μνημονίου

Κώστας Μαργέλης, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κώστας Μαργέλης, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ3

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων των Ανθρώπου, στο Στρασβούργο, κατά των περικοπών μισθών και συντάξεων που επέβαλε το μνημόνιο, σκέπτεται να προσφύγει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας. Ο Σύλλογος ανακοίνωσε σήμερα ότι δημοσιεύθηκε και επίσημα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε ότι οι όροι του μνημονίου είναι Συνταγματικοί.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας επιμένει ότι τα μέτρα του μνημονίου κλυδωνίζουν το κράτος δικαίου και προσβάλλουν θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων: «Δημοσιεύθηκε το πλήρες κείμενο της υπ’αριθ.1283/2012 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία κρίθηκαν συνταγματικοί οι όροι του Μνημονίου, που αφορούν αφενός μεν την περικοπή των συνταξιοδοτικών παροχών και αποδοχών, αφετέρου δε τη θέσπιση ποσοστού μείωσης των επιδομάτων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και ενιαίων επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας για όλους τους άνω των 60 ετών συνταξιούχους. (…) Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του ΣτΕ, Το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και το Μνημόνιο Συνεννόησης δεν αποτελούν διεθνή συμφωνία, ως εκ τούτου δεν απαιτείτο η αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από το Σύνταγμα για επικύρωση διεθνών συμβάσεων. Επιπλέον κατά την πλειοψηφία της Ολομέλειας του ΣτΕ, οι περικοπές των μισθών και των συντάξεων δεν αντίκεινται στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου και στην αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι κρίνονται υπό το πρίσμα των έκτακτων δυσμενών οικονομικών συνθηκών τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα.
Ωστόσο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας θα συνεχίσει να μάχεται κατά των επαχθών μέτρων που λαμβάνονται σε βάρος των εργαζομένων και συνταξιούχων συνεπεία του Μνημονίου, που κλυδωνίζουν το κράτος δικαίου και προσβάλλουν θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, που ανατρέπουν κατακτήσεις δεκαετιών, προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και οδηγούν τελικά στην κοινωνική εξαθλίωση σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό σκεφτόμαστε σοβαρά μαζί με τα φυσικά πρόσωπα που προσφύγαμε στο ΣτΕ, να απευθυνθούμε στο τελευταίο καταφύγιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ,στο Στρασβούργο για την κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ελλήνων, τα οποία προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Οι λόγοι που θα προβληθούν ενώπιον του ΕΔΔΑ είναι, συνοπτικά, οι εξής:
1) Προσβολή του δικαιώματος στην περιουσία, το οποίο – σύμφωνα με το άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ – επιβάλλεται να τυγχάνει αυτοτελούς προστασίας. Οι προβλεπόμενες από τους νόμους 3833/2010 και 3845/2010 μειώσεις των αποδοχών των Ελλήνων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα έχουν διαρκή και μόνιμο χαρακτήρα, προβαίνουν δε σε πλήρη αφαίρεση ή δραστική περικοπή των καταβλητέων αποδοχών και ως εκ τούτου, οι σχετικές ρυθμίσεις συνεπάγονται και ισοδυναμούν ουσιαστικά με στέρηση της περιουσίας.
2) Παραβίαση γενικά παραδεδεγμένων αρχών του δικαίου, κυρίως δε:
α) της αρχής της αναλογικότητας,
β) της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και
γ) της αρχής του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου, καθώς με τους ανωτέρω νόμους 3833/2010 και 3845/2010 επιβλήθηκαν τεράστιες μειώσεις των αποδοχών αναδρομικά, χωρίς προηγούμενη μελέτη και χωρίς καμία ορθολογιστική και δίκαιη αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Χώρα.
«Απέναντι στους δανειστές είμαστε οφειλέτες, δεν είμαστε  υπήκοοι», όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Αντώνης Ρουπακιώτης, πρ. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών».