Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 02:22

Πρόεδρος στην αναπτυξιακή του Επιμελητηρίου ο Γιώργος Γκούμας

ΕΤΑΠ
Ο Γιώργος Γκούμας είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΤΑΠ, της αναπτυξιακής εταιρείας του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Από τις 25 Σεπτέμβρη είχαμε γράψει ότι ο εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων θα αναλάμβανε την προεδρία της εταιρείας.

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων στην ΕΤΑΠ ορίστηκε ο Γιώργος Καπερώνης και μέλη στη διοίκηση της εταιρείας ορίστηκαν ο Παύλος Κρανιώτης (προηγούμενος πρόεδρος της εταιρείας), Γιώργος Κωστόπουλος και Τάσος Μαρκόπουλος.
Οι θέσεις του αντιπροέδρου, του γραμματέα και του ταμία θα καλυφθούν στην πρώτη συνεδρίαση της νέας διοίκησης, που θα γίνει τις επόμενες ημέρες.