Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012 18:08

«Αχταρμάς» στον προλιμένα με το μάστερ πλαν του λιμανιού της Καλαμάτας

«Αχταρμάς» στον προλιμένα με το μάστερ πλαν του λιμανιού της Καλαμάτας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤ. ΜΠΕΧΡΑΚΗ
Αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» η απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) για το μάστερ πλαν του λιμανιού της Καλαμάτας. Για τον προλιμένα προβλέπεται ένας «αχταρμάς» χρήσεων, που δεν αποκλείει παρεμβάσεις, οι οποίες θα αλλοιώσουν τη φυσιογνωμία της συγκεκριμένης περιοχής ως κύριου πόλου αναψυχής της πόλης…

«…ο χώρος αυτός να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για ενδεχόμενη δημιουργία τουριστικού λιμένα, ναυταθλητικών και λοιπών εγκαταστάσεων αναψυχής», γράφει χαρακτηριστικά η απόφαση της ΕΣΑΛ για τον προλιμένα της Καλαμάτας.
Την απόφαση βρήκε στο «Διαύγεια» ο επικεφαλής του «Δικτύου Ενεργών Πολιτών Καλαμάτας», Σταμάτης Μπεχράκης, που σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι ο χαρακτηρισμός του προλιμένα ως τουριστικού, ναυταθλητικών και λοιπών εγκαταστάσεων αναψυχής, «δεν είναι αυτός που θέλουμε, γιατί δίνει τη δυνατότητα να φτιαχτεί μαρίνα, κάτι που θα καταστρέψει τον χαρακτήρα αυτής της περιοχής».
Επιπλέον, ο κ. Μπεχράκης υπογράμμισε ότι η απόφαση της ΕΣΑΛ δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη, όσον αφορά τη δημιουργία ή όχι νησίδας για ναυταθλητικές εγκαταστάσεις στον υπήνεμο μόλο του προλιμένα.
Κατά τα άλλα, η απόφαση της ΕΣΑΛ προβλέπει την ανακατασκευή και ολοκλήρωση του υπήνεμου μόλου «με παράλληλη αξιοποίηση του εσωτερικού του μετώπου για ελλιμενισμό σκαφών». Ο Σταμάτης Μπεχράκης ζητάει τα έργα που θα γίνουν στον υπήνεμο μόλο να είναι ήπιες παρεμβάσεις, ώστε «να μην δημιουργούν εμπόδια στο οπτικό πεδίο των λουομένων και να εναρμονίζονται με τον χαρακτήρα της ακτής, ως ακτής κολύμβησης. Ο δε τρόπος κατασκευής του μόλου να είναι με ασυνέχειες και γεφυρώσεις, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία των νερών μέσα και έξω από τον προλιμένα, διαφορετικά θα δημιουργηθεί πρόβλημα από τη μη ανανέωση των νερών μέσα στον προλιμένα. Ο σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί στον υπήνεμο μόλο ένας ελκυστικός χώρος περιπάτου και αναψυχής, ανάλογος με το μόλο του Πανελληνίου».
Σε ό,τι αφορά την αμμουδιά του προλιμένα, στην απόφαση της ΕΣΑΛ σημειώνεται ότι «διατηρείται η φυσική παραλία στην περιοχή ανατολικά του μολίσκου και μέχρι την ταβέρνα Κοιλάκος. Η επιλογή αυτή συντελεί επιπλέον στην απόσβεση των εισερχόμενων στη λιμενολεκάνη κυματισμών και στην αποφυγή ανακλάσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα μικρά σκάφη που προβλέπεται να ελλιμενίζονται στον υπήνεμο μόλο».
Στ.Μ.