Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012 02:14

Τα τέλη νερού στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας και οι νέες αυξήσεις της ΔΕΗ

ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΠΕΧΡΑΚΗ*
«Η ενεργοποίηση των πολιτών στα Αρφαρά πριν λίγες ημέρες, με αφορμή τα ακριβά τιμολόγια νερού που πήραν από τη ΔΕΥΑΚ σε σχέση με το παρελθόν, είναι θετική ενέργεια γιατί μπορεί να δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για ουσιαστική ενημέρωση, να αναδεικνύονται και να λύνονται δίκαια προβλήματα για μια επιχείρηση που λειτουργεί για το συλλογικό συμφέρον μας.

Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών, πέρα από την διαφωνία του για τον προσανατολισμό της πολιτικής και του προϋπολογισμού του Δήμου, πιστεύει ότι η δημοτική αρχή στη ΔΕΥΑΚ δεν έχει κάνει συστηματική προσπάθεια να συμμαζέψει συντελεστές κόστους που μπορούν να επιδράσουν στα τιμολόγια και στη τσέπη των πολιτών. Με την ευκαιρία αυτή να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι παρελθόν τοποθετήσεις ότι για τα υψηλά δημοτικά τέλη έφταιγαν, οι υψηλοί μισθοί και ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων στη ΔΕΥΑΚ. Γιατί όμως τώρα που υπάρχουν σοβαρές ανατροπές στη ΔΕΥΑΚ δεν μειώνονται τα τιμολόγια  των παρεχόμενων υπηρεσιών;
Δεν οφείλει η ΔΕΥΑΚ να παρουσιάσει συγκριτικά στοιχεία και από άλλους δήμους που προχωρούν σε μειώσεις μέχρι και 20% αναγνωρίζοντας την οικονομική δυσκολία των δημοτών τους; Γιατί η δημοτική αρχή ουσιαστικά δεν απάντησε στις αποδείξεις νερού που παρουσίασαν κάτοικοι από Δήμο όχι μακρινής περιοχής και τις μεγάλες διαφορές των τιμολογίων με την ΔΕΥΑΚ. Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα δεν είναι απλή και μόνο μία, όπως για παράδειγμα η εισπρακτική πολιτική της δημοτικής αρχής είναι η πιο εύκολη να εφαρμοστεί.
Δεν είναι σε θέση ο κ. Νίκας να παρουσιάσει με τεκμηριωμένη οικονομοτεχνική αναφορά και στοιχεία το κόστος παραγωγής κάθε κυβικού νερού στη περιοχή που το νερό προέρχεται κυρίως από τις υδρογεωτρήσεις και τις εισπράξεις που έπρεπε να έχουν γίνει.
Δεν έχει φροντίσει να καταγράφεται σε τακτική βάση η ηλεκτρική κατανάλωση των αντλιοστασίων της περιοχής.
Αφήνει τη ΔΕΗ να υπολογίζει την κατανάλωση σε ευρύτερες χρονικές περιόδους με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται οι κλίμακες χρέωσης στην περίοδο που γίνεται η κατανάλωση. Δεν διέθετε τις μετρήσεις του 2011 και του 2012 γι’ αυτό και αναφέρεται σε στοιχεία του 2010.
Δεν έχει βελτιώσει ουσιαστικά την τεχνική υποδομή λειτουργίας των γεωτρήσεων, δικτύων διανομής και των αυτοματισμών παρακολούθησης τους, όταν ακόμα και μικροί καταναλωτές χρησιμοποιούν  αυτοματισμούς καταγραφής λειτουργιών αξίας μερικών εκατοντάδων ευρώ και ο δήμος έχει 536 χιλιόμετρα δίκτυο ύδρευσης.
Δεν έχει τοποθετήσει υδρόμετρα στις εξόδους των δεξαμενών προς το δίκτυο για να εντοπίζονται διαρροές και παράνομες συνδέσεις. Δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τεχνικά το μέγεθος των διαρροών που υπάρχουν στα τοπικά δίκτυα μεταφοράς νερού καθώς επίσης δεν έχει πάρει μέτρα για παράνομες συνδέσεις και την είσπραξη των ανάλογων χρημάτων.
Η πρόταση των κατοίκων “θέλουμε με κάθε λεπτομέρεια το κόστος ανά κυβικό νερού και τα εισπραττόμενα έσοδα” δεν μπορεί να αγνοηθεί. Έπρεπε και πρέπει η δημοτική αρχή να δουλέψει συστηματικά πάνω στους παράγοντες που θα μπορούσαν να μειώσουν τη τιμή του κυβικού του νερού και να μην έχει την έτοιμη λύση «αυξάνω τα τέλη στη περιφέρεια στις μεγάλες καταναλώσεις».

Με αφορμή τις αναμενόμενες αυξήσεις της τιμής του  ηλεκτρικού στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ  και την επίδραση τους στα δημοτικά τέλη...
Η συνοχή του καλλικρατικού δήμου με την περιφέρεια και τον αγροτικό κυρίως χαρακτήρα της δεν εξυπηρετείται  με “εύκολες” πολιτικές χρεώσεων. Η προσπάθεια να ενοποιηθούν τα τιμολόγια της αστικής κατανάλωσης με τα ημιαστικά και αγροτικά νοικοκυριά, πέρα από ισοπεδωτική είναι κυρίως αναποτελεσματική και αδιέξοδη. Θα οδηγήσουν σε πρακτικές μη πληρωμής και απώλεια εσόδων. Υπάρχει ανάγκη μέχρι να ολοκληρωθεί το αρδευτικό δίκτυο από την ΔΕΥΑΚ να υπάρξει προσαρμοσμένο μεταβατικό τιμολόγιο. Το να χρησιμοποιούνται κλίμακες τιμολόγησης για εισπρακτικούς λόγους και όχι για προστασία υδάτινων πόρων είναι λάθος. Φυσικά πρέπει να αποφεύγονται οι σπατάλες στη κατανάλωση του νερού. Μέχρι να υπάρξουν αρδευτικά δίκτυα, επειδή το νερό σε αυτές τις περιοχές δεν χρησιμοποιείται για πισίνες και πότισμα του γκαζόν αλλά για τα ζώα, τις αγροτικές καλλιέργειες, τις καθημερινές ανάγκες ημιαστικών και αγροτικών νοικοκυριών, πρέπει η τιμολόγησή του να είναι μετρημένη και ειδική. Σε τελευταία ανάλυση είναι αγροτικά εισοδήματα που πρέπει να διευκολύνουμε να δημιουργηθούν σε συνθήκες οικονομικής κρίσης στη περιφέρεια του δήμου μας. Και μερικά από αυτά θα καταναλωθούν όπως είναι φυσικό στο αστικό κέντρο του Δήμου.
Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι για ορισμένα πράγματα που επηρεάζουν τη τιμή του νερού δεν ευθύνεται η δημοτική αρχή. Αλώστε το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών είναι άλλης πολιτικής συμπεριφοράς και ανάλυσης. Για παράδειγμα, δεν αμφισβητούμε ότι οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ και η μη υπαγωγή του τιμολογίου των ΔΕΥΑ από την κατηγορία της γενικής χρήσης σε αυτήν της βιομηχανικής χρήσης δεν επηρεάζει τα τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ που είναι οικιακής κατανάλωσης και όχι του φθηνότερου κοστολογίου. Η χρέωση ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ, ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ δεν είναι ούτε σωστή ούτε δίκαια. Δεν είναι σωστή γιατί το παρεχόμενο ηλεκτρικό ρεύμα το χρησιμοποιεί η Εταιρεία, η ΔΕΥΑΚ στη περίπτωσή μας για παραγωγική χρήση σε μαζική κλίμακα σε μηχανικά μέσα άντλησης νερού για να δημιουργήσει κλίμακες οικονομίας και δεν χρησιμοποιείται σε οικοσκευές. Είναι ηλεκτρικό ρεύμα που δεν χρησιμοποιείται από τα νοικοκυριά άμεσα αλλά μέσω αυτού παράγονται προϊόντα που χρησιμοποιούνται από αυτά. Ειδικότερα, εάν γίνει αλλαγή στο τιμολόγιο υπολογίζεται:
-Για τις υδρογεωτρήσεις και αντλιοστάσια ύδρευσης, από τιμολόγιο γενικής χρήσης σε αγροτικής χρήσης αποστράγγισης Τ-33Α/ΜΤ, οι εκπτώσεις οι οποίες επιτυγχάνονται για τις ΔΕΥΑ είναι: Μέση τάση 25-30% και για τη Χαμηλή τάση άνω του 39,83%.
- Για την αποχέτευση ακαθάρτων (βιολογικοί καθαρισμοί, αντλιοστάσια αποχέτευσης ακαθάρτων, τηλεθέρμανση, αφαλάτωση), από τιμολόγιο γενικής χρήσης χαμηλής τάσης (Γ22) σε βιομηχανικής χρήσης χαμηλής τάσης (Γ22/Β) οι εκπτώσεις οι οποίες επιτυγχάνονται για τις ΔΕΥΑ είναι της τάξης: Μέση τάση 17,50% και για τη Χαμηλή τάση άνω του 12,80%.
Το γενικό θέμα είναι βέβαια κατά πόσο η δημοτική αρχή αποφασιστικά διεκδικεί από την κεντρική Διοίκηση και τα προωθεί μαζί με άλλους δήμους που έχουν παρόμοια προβλήματα. Ειδικά τώρα που σχεδιάζονται νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της οικιακης κατανάλωσης από την ΔΕΗ. Μήπως απλά η δημοτική αρχή θεωρεί τον εαυτό της προέκταση της κεντρικής διοίκησης και ρόλος της είναι να ρυθμίζει τις κλίμακες των χρεώσεων στους “αποκάτω”;

 

*Επικεφαλής Δικτύου Ενεργών Πολιτών Δήμου Καλαμάτας