Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022 18:00

Εντάχθηκαν στο “Αντ. Τρίτσης” οι μελέτες για την αναβάθμιση του αστικού τοπίου στην ανατολική γειτονιά Καλαμάτας

φωτό αρχείου από την παρουσίαση, από τον αντιδήμαρχο Νίκο Μπασακίδη, του σχεδιασμού για την αναβάθμιση της περιοχής της ανατολικής γειτονιάς Καλαμάτας φωτό αρχείου από την παρουσίαση, από τον αντιδήμαρχο Νίκο Μπασακίδη, του σχεδιασμού για την αναβάθμιση της περιοχής της ανατολικής γειτονιάς Καλαμάτας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 385.800 ΕΥΡΩ 
Ένα μεγάλο και σημαντικό έργο για την ποιότητα ζωής στην ανατολική γειτονιά της Καλαμάτας, με τίτλο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας” μπαίνει σε προοπτική υλοποίησης, με σημερινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα. Για την ακρίβεια ο αναπληρωτής υπουργός ενέταξε στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” την χρηματοδότηση για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών του έργου, με ποσό 385.000 ευρώ. Θεωρείται βέβαιο, από τη δημοτική αρχή τουλάχιστον, ότι όταν ετοιμαστούν οι μελέτες θα χρηματοδοτηθεί και το έργο, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 16.900.000 ευρώ…

Το συγκεκριμένο έργο προβλέπει την αναβάθμιση της περιοχής του ανατολικού κέντρου και του ευρύτερου χώρου και τη διασύνδεσή του με ποδηλατόδρομους και με διαδρομές αστικής κινητικότητας τόσο με την Παραλία όσο και με το Ιστορικό Κέντρο. 

Συγκεκριμένα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού χρηματοδοτούνται με 385.800 ευρώ τα εξής: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Μελέτες ωρίμανσης για "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας". Περιλαμβάνει την σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών για την δημοπράτηση του κύριου έργου και την κατασκευή των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων της αναβάθμισης του αστικού τοπίου της Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την Προετοιμασία – σύνταξη – συμπλήρωση φάκελου για υποβολή πρότασης (Π/Υ: 6.200,00 €).

Στ.Μ.