Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 13:37

Περιφερειάρχης: Τα αυτοκίνητα κατά προτεραιότητα στους υπαλλήλους για τις υπηρεσιακές ανάγκες

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
Με αφορμή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, σχετικά με την ανάγκη χρήσης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων για υπηρεσιακές αντί άλλων αναγκών, μας εστάλη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου απόφαση του περιφερειάρχη, Παναγιώτη Νίκα, στην οποία υπογραμμίζεται ότι κατά απόλυτη προτεραιότητα τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα θα διατίθενται στο προσωπικό για τις υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ οι μετακινήσεις των αντιπεριφερειαρχών, εντεταλμένων συμβούλων, συμβούλων και μετακλητών θα γίνονται μόνο με απόφαση του περιφερειάρχη…

Το Σωματείο Εργαζομένων τις προηγούμενες ημέρες ανακοίνωσε μεταξύ άλλων: “Παρατηρείται συχνά τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα να μην τίθενται στη διάθεση των συναδέλφων προκειμένου να ασκήσουν τα εκτός έδρας καθήκοντά τους, παρά το ότι έχουν ζητηθεί έγκαιρα. Ο Σύλλογος θα αιτηθεί οι υπηρεσιακές ανάγκες για τα αυτοκίνητα να έχουν προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων”.


Υπάλληλοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα εκτός έδρας καθήκοντά τους γιατί δεν τους διατίθεται αυτοκίνητο


Στην απόφαση του περιφερειάρχη, που έχει ημερομηνία 30 Ιουνίου 2021, σημειώνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: “

  1.     Η διάθεση υπηρεσιακών οχημάτων για μετακινήσεις θεματικών Αντιπεριφερειαρχών, εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, ειδικών συμβούλων , συνεργατών και λοιπών μετακλητών θα γίνεται, μόνο, ύστερα από έγγραφη αδειοδότηση του Περιφερειάρχη.
  2.     Προτεραιότητα - απόλυτη- δίνεται στη διάθεση οχημάτων προς το προσωπικό της Περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσιακών υποχρεώσεων με διαβάθμιση των αναγκών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα αιτήματα των προϊστάμενων των οργανικών μονάδων.
  3.     Διάθεση οχήματος για κίνηση εκτός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα προηγείται άδεια του Περιφερειάρχη”.