Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022 18:57

Ξεχασμένη στα συρτάρια η αίτηση της Καλαμάτας για την ένταξη στις Μαρτυρικές Πόλεις από τις ναζιστικές θηριωδίες

Σταμάτης Μπεχράκης, Γιάννης Χριστόπουλος Σταμάτης Μπεχράκης, Γιάννης Χριστόπουλος

Με κοινή τους ερώτηση οι δημοτικοί σύμβουλοι Σταμάτης Μπεχράκης και Γιάννης Χριστόπουλος, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης, κάλεσαν τη δημοτική αρχή να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, στη χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση, για την τύχη της αίτησης του Δήμου προς το υπουργείο Εσωτερικών, η οποία έχει υποβληθεί εδώ και πέντε χρόνια, για την ένταξη της Καλαμάτας στις Μαρτυρικές πόλεις από τις ναζιστικές θηριωδίες την περίοδο της κατοχής. Η δημοτική αρχή δεν είχε να ενημερώσει για τίποτα και έγινε φανερό ότι δεν έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο δίκαιο αίτημα…

Σε σχετικό δελτίο Τύπου οι Σταμάτης Μπεχράκης, εκλεγμένος με την παράταξη του Μανώλη Μάκαρη και Γιάννης Χριστόπουλος, εκλεγμένος με την παράταξη του Βασίλη Κοσμόπουλου, σημειώνουν: “Στο χτεσινό δημοτικό συμβούλιο ρωτήσαμε γραπτώς τον  Δήμαρχο Καλαμάτας  σχετικά με  το ομόφωνο αίτημα του Δ.Σ.  που αφορούσε  την  Συμπερίληψη της Καλαμάτας στις Μαρτυρικές Πόλεις.

Τόσο η γραπτή ερώτηση μας όσο και οι προφορικές παρεμβάσεις μας, αναφέρθηκαν στην πορεία του αιτήματος, την παρακολούθηση της υπόθεσης, την απουσία της παντελούς ενημέρωσης του συμβουλίου μέχρι σήμερα και τέλος ρωτήσαμε ποιες προτάσεις έχουν υποβληθεί εκ μέρους της δημοτικής αρχής-αν έχουν υποβληθεί τέτοιες- σε δυσκολίες που τυχόν ανέκυψαν και σε τι ενέργειες θα προβεί σε κάθε περίπτωση από εδώ και στο εξής.  Υπενθυμίσαμε σχετικά εγκαίρως και γραπτώς στη δημοτική αρχή για τα ακόλουθα: 

Στις 4 Αυγούστου 2017 κατατέθηκε από τον τότε Δήμαρχο Καλαμάτας Π. Νίκα προς τον Υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη το με αριθμ. Πρωτ. εξερχομένου 34171/3.8.2017 το αίτημα του Δήμου Καλαμάτας για «Συμπερίληψη της Καλαμάτας στις Μαρτυρικές Πόλεις της περιόδου 1941-1944», βάσει του άρθρου 18 παρ. 5 του Νόμου 2503/1997, σε συνέχεια της από 18/5/2017 και με αριθμό 254 ομόφωνης σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (ΑΔΑ: Ψ6Ι7ΩΕΕ-ΕΗ4). Παράλληλα την ίδια εκείνη ημέρα επιδόθηκε από τον τότε Δήμαρχο Καλαμάτας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το ανωτέρω αίτημα με αριθμ. Πρωτ. Εξερχομένου 34168/3.8.2017.

Για το ανωτέρω αίτημα, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του 5ετούς χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από την κατάθεσή του και μη ενημέρωσης, ζητήσαμε την αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή ή μη του αιτήματος ή για την όποια άλλη εξέλιξη θετική ή αρνητική που έχει προκύψει, τα σχετικά έγγραφα που έχουν αποσταλεί -αν έχουν αποσταλεί- από την αρμόδια επιτροπή. Εκφράζουμε, τέλος την ανησυχία μας για την μη παρακολούθηση του αιτήματος”.