Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013 23:00

Με “Fast track” και με αποβολή των ιδιοκτητών οι νέες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις!

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Με διαδικασίες εξπρές και με τη διοικητική αποβολή των ιδιοκτητών πριν καν οριστούν οι οριστικές τιμές των αποζημιώσεων από το Εφετείο, θα γίνουν οι νέες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για το έργο της περιμετρικής οδού Καλαμάτας…!

Στις 9 Απρίλη θα γίνει η δίκη για τις νέες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις σε τμήματα της περιμετρικής οδού από τον κόμβο Καρέλια μέχρι τα Γιαννιτσάνικα, ενώ στις 28 Μάη θα γίνει ανάλογη δίκη για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις σε τμήματα από το Ασπρόχωμα μέχρι τον  κόμβο Καρέλια.
Όμως οι ιδιοκτήτες και οι δικηγόροι τους πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, γιατί οι νέες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις θα γίνουν με τη νέα νομοθεσία, η οποία προβλέπει τη διοικητική αποβολή των ιδιοκτητών εντός μόλις δέκα ημερών από την έκδοση της απόφασης του Πρωτοδικείου για τον ορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας, με τον όρο ότι η αντίστοιχη αποζημίωση θα έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Γράφει χαρακτηριστικά το σχετικό δικαστικό έγγραφο: «Να διαταχθεί η διοικητική αποβολή εντός δέκα ημερών από την επίδοση της εκδοθεισομένης απόφασης, παντώς κατόχου από τα απαλλοτριούμενα ακίνητα, με τον  όρο της καταθέσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, της καθοριζόμενης εύλογης αποζημίωσης και να υποχρεωθούν οι καθών τη παρούσα, καθώς και κάθε κύριος νομέας, κάτοχος ή έλκων δικαιώματος από αυτούς να παραδώσει τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν ελεύθερα στο Ελληνικό Δημόσιο».
Όλα αυτά για χάρη ποίου;…
Στ.Μ.