Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013 02:05

Λεφτά υπάρχουν για το νέο Δημαρχιακό Μέγαρο της Καλαμάτας…

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.ΟΟΟ.ΟΟΟ ΕΥΡΩ
Πείσθηκε το υπουργείο Εσωτερικών από την επιχειρηματολογία της δημοτικής αρχής για τη… μεγάλη αναγκαιότητα του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου, στο παλιό Νοσοκομείο και έθεσε στη διάθεση του Δήμου τα 3.000.000 ευρώ…

…που χρειάζονται για την ολοκλήρωση των εργασιών.
Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πως θα γεμίσει αυτό το τεράστιο κτήριο, όταν το προσωπικό του Δήμου μειώνεται συνεχώς και ενώ δεν υπάρχει καμία προοπτική για νέες προσλήψεις, αντίθετα τα μνημόνια οδηγούν σε ιδιωτικοποίηση δημοτικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, ικανοποιήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών το αίτημα του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, ώστε «να καταστεί διαθέσιμη εντός του 2013 ολόκληρη η πίστωση ύψους 2.961.535,89 ευρώ για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών μετασκευής του παλιού Νοσοκομείου σε διοικητικό κέντρο του Δήμου Καλαμάτας. Το αίτημα του Δημάρχου έγινε δεκτό και, πλέον, είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών για το νέο Δημαρχείο εντός του 2013».
Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «ο Δήμαρχος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών για τη συναντίληψη, ώστε να δημιουργηθεί το ταχύτερο ένα πολύτιμο κτήριο όπου θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τον πολίτη και να απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Κρίσιμης σημασίας είναι και η εξοικονόμηση σημαντικών κονδυλίων που σήμερα δαπανώνται για ενοίκια, καθώς κρατικές υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται σήμερα διεσπαρμένες σε διάφορα κτήρια θα στεγασθούν στο Διοικητήριο, σε χώρους που θα ελευθερωθούν από το Δήμο Καλαμάτας».