Σάββατο, 03 Μαρτίου 2012 02:27

Παρέμβαση και από το Σωματείο για την αντικατάσταση της διευθύντριας Πολεοδομίας

Παρέμβαση και από το Σωματείο για την αντικατάσταση της διευθύντριας Πολεοδομίας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
Ούτε το Σωματείο των δημοτικών υπαλλήλων αντιλαμβάνεται τη σκοπιμότητα της αντικατάστασης της διευθύντριας Πολεοδομίας, Σταυρούλας Αγρίου, γι’ αυτό και με ομόφωνη απόφασή του θα απευθυνθεί εγγράφως στο δήμαρχο, Παναγιώτη Νίκα, προκειμένου να ενημερώσει εκείνος ποιοι λόγοι επέβαλαν τη συγκεκριμένη αλλαγή.
Επιπλέον, το Σωματείο θα καλέσει το δήμαρχο να μεριμνήσει, ώστε οι αλλαγές, που έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει και στους τμηματάρχες, να μην επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

Πάντως, ο προβληματισμός των συνδικαλιστών και γενικότερα των υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας είναι σοβαρός, όσον αφορά στην αιφνιδιαστική αντικατάσταση της διευθύντριας Πολεοδομίας, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε επιφύλαξη για τις ικανότητες και το ήθος της νέας διευθύντριας, Παναγιώτας Κουράκλη. Ορισμένα στελέχη και υπάλληλοι του Δήμου Καλαμάτας τείνουν  να εμπεδώσουν την εντύπωση ότι αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμα αντικείμενα.
Σημειώνεται, ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου παραβρέθηκε η Σταυρούλα Αγρίου, η οποία εξέφρασε την πικρία της για την αιφνιδιαστική αντικατάστασή της και την τοποθέτησή της ως διευθύντρια στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
Προχθές ο επικεφαλής της «Πρωτοπορίας», Νίκος Φωτέας, αναφερόμενος στην τοποθέτηση της Παναγιώτας Κουράκλη στη Διεύθυνση Πολεοδομίας, δήλωσε, σχολιάζοντας την απόφαση του δημάρχου, ότι «το νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό». Για τον Νίκο Φωτέα, το ηθικό θέμα δημιουργείται από τη συγγενική σχέση της νέας διευθύντριας Πολεοδομίας με ιδιώτη που είναι ανάδοχος  πολεοδομικών υποθέσεων του Δήμου.
Χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, απάντησε ότι οι αποφάσεις του είναι νόμιμες, ότι ουδείς αναντικατάστατος και ότι ποτέ δεν κρίνει τον τρόπο με τον οποίο έχουν επιλέξει να πολιτεύονται ορισμένες παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
Στ.Μ.