Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013 17:53

Απλήρωτα από το Φεβρουάριο τα stage του Δήμου Καλαμάτας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ
Έχει σταματήσει η πληρωμή των οκτώ ατόμων που εργάζονται στο Δήμο Καλαμάτας με σύμβαση stage. Οι εργαζόμενοι παρέμειναν στη δουλειά ύστερα από απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου Αθηνών, όμως ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου φέρεται ότι…

…αρνείται να εγκρίνει τη συνέχιση της πληρωμής τους, διότι παραιτήθηκαν από την κύρια αγωγή, βάσει της οποίας εκδόθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έχουν καταθέσει νέα αγωγή, με το ίδιο περιεχόμενο και βάσει γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του κράτους τα ασφαλιστικά μέτρα συνεχίζουν να ισχύουν.
Σε κείμενο των οκτώ εργαζομένων σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «από τα μέσα Φεβρουαρίου του 2013, οκτώ εργαζόμενοι του Δήμου Καλαμάτας οι οποίοι τελούσαν υπό το καθεστώς stage από το 2007 και από το 2010 μέχρι σήμερα συνεχίζουν να εργάζονται με οριστική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου Αθηνών, είναι απλήρωτοι.
Αυτό συμβαίνει διότι ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Καλαμάτας κος Κωνσταντινίδης Σταύρος αιφνιδιαστικά και αναίτια διέκοψε τη μισθοδοσία των παραπάνω εργαζομένων, επικαλούμενος παραίτηση των ασφαλιστικών μέτρων, κάτι που δεν ισχύει όμως διότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 147/2013 του Νομικού Συμβουλίου του κράτους οι εργαζόμενοι καλύπτονται νομικά. Συνεπώς ισχύουν τα ασφαλιστικά μέτρα και δεν έχει γίνει ανάκληση αυτών. Οι εργαζόμενοι απασχολούνται κανονικά σαν μόνιμοι υπάλληλοι σε καίριες θέσεις του Δήμου και η μη καταβολή των δεδουλευμένων τους καθίσταται σοβαρό βιοποριστικό πρόβλημα.
Και σας ρωτάμε κ. Κωνσταντινίδη:
-Που στηρίζετε νομικά την απόφασή σας αυτή;
-Τελικά είναι ή όχι νομικά καλυμμένοι αυτοί οι εργαζόμενοι;
-Πιστεύετε ότι είναι σωστό να έχετε αυτή την ανάλγητη συμπεριφορά προς εργαζόμενους των 500 ευρώ, οι οποίοι είναι νομικά καλυμμένοι; Διότι κανείς δεν σας ζήτησε να παρανομήσετε.
-Γιατί ενώ ο Δήμος δέχεται να πληρώσει τους εργαζόμενους, αφού αποδέχεται τις υπηρεσίες τους, εσείς αρνείστε;».
Στ.Μ.