Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2013 21:36

Στη Βουλή η υπόθεση της απομάκρυνσης των σκουπιδιών της Καλαμάτας

ΖΗΤΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
Η υπόθεση της μεταφοράς των σκουπιδιών της Καλαμάτας σε άγνωστους προορισμούς έφτασε στη Βουλή, όπου μάλιστα έχει κατατεθεί το αίτημα για την παρουσίαση των παραστατικών βάσει των οποίων ο Δήμος πληρώνει τόσα χρόνια τον «σκουπιδο-εργολάβο»…

Ερώτηση στη Βουλή για την υπόθεση αυτή κατέθεσε η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, με αφορμή, όπως σημειώνει η ίδια, την επιχείρηση θαψίματος σκουπιδιών της Καλαμάτας στο προστατευόμενο δρυοδάσος της Φολόης!
Η βουλευτής μιλάει για τέλεση τεράστιου οικολογικού εγκλήματος, με την ανοχή αυτοδιοικητικών φορέων αλλά και δικαστικών αρχών, ρωτάει να μάθει ποιος είναι ο νόμιμος χώρος για τα σκουπίδια της Καλαμάτας αλλά και ποιες είναι οι πρόνοιες της σύμβασης που διασφαλίζουν ότι τα σκουπίδια της Καλαμάτας πηγαίνουν σε αυτό το νόμιμο χώρο.
Επίσης, εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που παρουσιάζει η βουλευτής, σχετικά με τις δικαστικές εκκρεμότητες που έχει ο εργολάβος με τον οποίο συνεργάζεται ο Δήμος για την απομάκρυνση των σκουπιδιών.
Η ερώτηση της Έφης Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, με τίτλο «Παράνομες ενέργειες εργολάβου-μεταφορά απορριμμάτων» - που απευθύνεται στους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης - έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα της 13ης Ιουλίου 2013, το τελευταίο διάστημα γίνεται κατ’ επανάληψη και παρανόμως διάθεση απορριμμάτων και δη σε δασική έκταση στο προστατευόμενο από το Natura δρυόδασος της Φολόης στην ορεινή Ηλεία.
Τα υπόψη δημοσιεύματα φέρνουν στο φως πράξεις και ενέργειες συγκεκριμένου ιδιώτη εργολάβου, που ενεργεί τη μεταφορά απορριμμάτων κατ΄ ανάθεση του δήμου Καλαμάτας, να επιχειρεί να θάψει τόνους απορριμμάτων στην περιοχή Φλόκα, δίπλα στις όχθες του ποταμού Αλφειού, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, με τελευταίο περιστατικό αυτό της 13ης Ιουλίου στο δρυόδασος της Φολόης στην ορεινή Ηλεία.
Ο εν λόγω εργολάβος έχει αναλάβει επίσημα τη μεταφορά των απορριμμάτων από τον Δήμο της Καλαμάτας προς «νόμιμες» χωματερές, κατόπιν συμβάσεως που υπέγραψε, χωρίς όμως να γίνεται σαφές από τον Δήμο Καλαμάτας ποιο είναι το νόμιμο αυτό σημείο απόθεσης των απορριμμάτων, το οποίο σημειωτέον θα έπρεπε να αναφέρεται ρητά τόσο στη σύμβαση που έχει υπογραφεί όσο και στα παραστατικά με τα οποία πληρώνεται ο εργολάβος.
Σημειώνουμε ότι ο ίδιος εργολάβος έχει εφοδιαστεί με «Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» αφενός από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου (Α.Π. 2413/52469-11/7/2012, ΑΔΑ Β41ΛΟΡ1Φ-ΘΣΓ) και αφετέρου από το αντίστοιχο τμήμα περιβάλλοντος Δυτικής Ελλάδας (Α.Π. 2413/52469-11/7/2012 , ΑΔΑ Β41ΛΟΡ1Φ-ΘΣΓ).
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε βάρος του συγκεκριμένου εργολάβου-μεταφορέα απορριμμάτων έχουν σχηματιστεί μέχρι σήμερα, κυρίως από το Αστυνομικό Τμήμα της Αρχαίας Ολυμπίας, 27 δικογραφίες, ενώ έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας 11 φορές με την κατηγορία της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Μόνο από τις πέντε τελευταίες δίκες έχει συνολικά καταδικαστεί σε 50 μήνες φυλάκιση. Επίσης σήμερα εκκρεμούν σε βάρος του ακόμα 20 παραπομπές σε δίκες, για υποβάθμιση και ρύπανση περιβάλλοντος.
Επειδή η οικολογική καταστροφή που προκαλείται από τις έκνομες αυτές ενέργειες είναι τεράστια.
Επειδή η ολιγωρία των αρμόδιων Αρχών είναι στην προκειμένη περίπτωση περισσότερο από πασιφανής.
Επειδή διαπιστώνεται συνεχιζόμενη παράνομη δραστηριότητα μεταφοράς και διάθεσης δημοτικών απορριμμάτων, και αφού σημειώσουμε την ανάγκη να δοθούν νόμιμες και μόνιμες λύσεις στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων όσον αφορά τον Δήμο Καλαμάτας,
ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
1) Ποιος είναι ο νόμιμος χώρος για τη διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας;
2) Ποιες οι οφειλόμενες πρόνοιες κατά την υπογραφή και εκτέλεση σχετικών συμβάσεων των ΟΤΑ με ιδιώτη προκειμένου να διασφαλίζεται η μεταφορά των δημοτικών απορριμμάτων σε νόμιμη εγκατάσταση διάθεσης;
3) Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να σταματήσει το τεράστιο αυτό οικολογικό έγκλημα που συντελείται με την ανοχή αυτοδιοικητικών φορέων και δικαστικών Αρχών;
Επίσης παρακαλούμε όπως καταθέσετε στη Βουλή:
1. Τις συμβάσεις που έχει συνάψει ο Θεόδωρος Καράμπελας με τον Δήμο Καλαμάτας.
2. Όλα τα νόμιμα παραστατικά με τα οποία ο Δήμος Καλαμάτας προχωράει στις πληρωμές του εν λόγω εργολάβου».