Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 16:33

Δεξαμενές στα σχολεία της Καλαμάτας για τη διαχείριση των τηγανέλαιων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στους μαθητές ανατίθεται η συλλογή των τηγανέλαιων, που τώρα καταλήγουν είτε στο αποχετευτικό σύστημα της πόλης είτε στους κάδους απορριμμάτων! Ο Δήμος καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για να…

…προμηθευτεί δεξαμενές συλλογής των μαγειρικών ελαίων, οι οποίες θα εγκατασταθούν στα σχολεία.
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας έχουν διατυπωθεί ενστάσεις από παρατάξεις της αντιπολίτευσης, όπως από το «Δίκτυο», που θέτει ζητήματα ασφάλειας, τόσο για τους μαθητές όσο και για τις σχολικές εγκαταστάσεις. Όπως έχει σημειώσει ο Σταμάτης Μπεχράκης, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει πιθανή διαρροή των ελαίων, που θα μπορούσε να προκαλέσει ατυχήματα στους μαθητές, όπως επίσης επιβάλλεται να ληφθούν όλα τα μέτρα πυροπροστασίας.
Από την πλευρά της η δημοτική αρχή έχει τονίσει ότι οι μαθητές αποτελούν το πιο πρόσφορο μέσο ώστε να γίνει συνείδηση στους κατοίκους της πόλης η αναγκαιότητα σωστής διαχείρισης των μαγειρικών ελαίων. Επιπροσθέτως ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, έχει τονίσει ότι τα έσοδα από την εκμετάλλευση των μαγειρικών ελαίων θα διατίθενται στο σύνολό τους στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη διαφόρων οικονομικών αναγκών.
Ο διαγωνισμός για την προμήθεια των δεξαμενών θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτώβρη, ενώ το ελάχιστο ποσό προσφοράς έχει καθοριστεί στα 0,15 ευρώ ανά κιλό αποβλήτου μαγειρικού ελαίου.
Στ.Μ.