Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 17:37

Γιατί ο Νίκος Πατσαρίνος λέει ότι είναι σκάνδαλο η υπόθεση του δρόμου Άνω - Κάτω Βέργα

Η χαρακιά στο βουνό είναι ο περίφημος δρόμος Άνω - Κάτω Βέργας Η χαρακιά στο βουνό είναι ο περίφημος δρόμος Άνω - Κάτω Βέργας

ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ
Θα κοστίσει περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ αλλά δεν θα οδηγεί πουθενά… Αυτό υποστηρίζει ο περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Πατσαρίνος, της Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου, για το δρόμο Άνω - Κάτω Βέργας…

Σε ανακοίνωσή του για το έργο αυτό σημειώνει: «Πρόσφατα στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο ήλθε για γνωμοδότηση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο του Δήμου Καλαμάτας, που αφορούσε πρόσθετες εργασίες που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί τμήμα της οδού που «συνδέει» τον οικισμό της Κάτω Βέργας με την Άνω Βέργα...
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για αυτό το τμήμα που έχει χαραχθεί στον ορεινό όγκο του Καλαθιού και φαίνεται από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας προκαλώντας και προσβάλλοντας κάθε περιβαλλοντική ευαισθησία. Πρόκειται για δρόμο μήκους 2,6 χλμ. που ανοίχθηκε το 2008 από τον Δήμο Καλαμάτας, κόστισε περίπου 300.000 € και συνδέει τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο από Σωτηριάνικα προς Άνω Βέργα με προβληματικό αγροτικό δρόμο που ξεκινά από την Κάτω Βέργα. Σ’ αυτόν είχαν γίνει μόνο οι χωματουργικές εργασίες και σήμερα έρχεται η μελέτη για τις υπόλοιπες απαραίτητες εργασίες ολοκλήρωσής του (3Α, ασφαλτικά, όμβρια κ.ά.) προϋπολογισμού 770.000 €.
Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι ο κατάντι αγροτικός δρόμος μήκους περίπου 1,5 χλμ. που ξεκινά από την κάτω Βέργα δεν είναι προσβάσιμος με σύνηθες αυτοκίνητο. Είναι επικίνδυνος, στενός, με μεγάλες κλίσεις και απαγορευτικές στροφές, με αποτέλεσμα να μπορείς να φτάσεις στο ανάντι τμήμα μόνο με αγροτικό ή αυτοκίνητο ειδικών προδιαγραφών. Έτσι ολοκληρώνεται το ανάντι τμήμα μήκους 2,6 χλμ. χωρίς να εξυπηρετείται η σύνδεση των 2 οικισμών, μιας και δεν μπορείς να διαβείς τα πρώτα 1,5 χλμ. του αγροτικού δρόμου.
Έτσι πιστεύουμε ότι απαιτείται:
1) Να προηγηθεί η μελέτη οδοποιίας για όλο το μήκος του δρόμου που θα συνδέει τους 2 οικισμούς αξιοποιώντας το διανοιγμένο κατ’ αρχάς ανάντι τμήμα.
2) Να συμπεριληφθεί σ’ αυτήν τη μελέτη, ιδιαίτερα επειδή πρόκειται και για περιοχή Natura, κάθε περιβαλλοντικό μέτρο που χρειάζεται για να «μαζευτούν» τα προβλήματα που προκάλεσε η αρχική χάραξη του δρόμου (μπάζα στο βουνό, διατήρηση του ιστορικού μονοπατιού σύνδεσης των 2 οικισμών κ.ά.).
3) Αν τελικά αξιοποιηθεί ο κατάντι προβληματικός αγροτικός δρόμος πρέπει να λυθούν τα σοβαρά προβλήματα απαλλοτριώσεων ιδιοκτησιών, σωστών κλίσεων και στροφών, γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήματα. Υπενθυμίζουμε ήδη ότι ο υπάρχων δρόμος της Κάτω Βέργας που συνδέεται με την εν λόγω χάραξη και περνά μέσα από τον οικισμό ήδη έχει και παρουσιάζει συνέχεια κατασκευαστικά και κυκλοφοριακά προβλήματα.
4) Σε κάθε περίπτωση πριν την έγκριση της οριστικής μελέτης να προηγείται η γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών (Δασαρχείο, Υπ. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος).
Σύμφωνα με τα παραπάνω πιστεύουμε ότι στη σημερινή κρίσιμη οικονομική περίοδο που περνά η χώρα μας πρέπει να γίνονται έργα κατά προτεραιότητα, αυτοτελή που να εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες. Η συνέχεια αυτού του έργου χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις για 2,6 χλμ. δρόμο που θα στοιχίσει κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν θα πηγαίνει πουθενά, είναι σκάνδαλο. Ας μην συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη που μας έφεραν σ’ αυτή την οξυμμένη ανθρωπιστική και οικονομική κρίση».