Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012 02:02

Πόσο έχει «φεσώσει» ο Δήμος Καλαμάτας τη ΔΕΥΑΚ;

Πόσο έχει «φεσώσει» ο Δήμος Καλαμάτας τη ΔΕΥΑΚ;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Χοντρό «φέσι» φαίνεται πως έχει φορέσει ο Δήμος Καλαμάτας στη ΔΕΥΑΚ, δηλαδή και στους ίδιους τους καταναλωτές της Δημοτικής Επιχείρησης, που επιβαρύνονται οικονομικά μέσω των τιμολογίων, των παγίων και των διαφόρων τελών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η δημοτική παράταξη «Δίκτυο Ενεργών Πολιτών», με επικεφαλής τον Σταμάτη Μπεχράκη, ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα φέρονται πως έχουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΚ εδώ και πέντε χρόνια!
Ακόμη και αυτή η ρύθμιση του «αλληλόχρεου» φαίνεται ότι εφαρμόζεται μονομερώς. Συγκεκριμένα, ο Δήμος παίρνει με διάφορους τρόπους τα χρήματα που του οφείλει η ΔΕΥΑΚ, ενώ αντίθετα δεν την αποζημιώνει για υπηρεσίες που παρέχει εκείνη για λογαριασμό του!

Ο Σταμάτης Μπεχράκης απευθύνθηκε εγγράφως στον πρόεδρο και τον γενικό διευθυντή της ΔΕΥΑΚ, Σαράντο Μαρινάκη και Αριστείδη Τσαούση αντίστοιχα, προκειμένου να απαντήσουν επίσης εγγράφως σε σειρά ερωτημάτων και να διευκρινιστούν έτσι σημαντικά ζητήματα για τη Δημοτική Επιχείρηση, τα οποία σχετίζονται και με το ύψος των λογαριασμών που καλούνται να πληρώνουν οι καταναλωτές.
Τα ερωτήματα του Σταμάτη Μπεχράκη είναι:
-Αν υπάρχουν σήμερα υδρόμετρα σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις του Δήμου που καταγράφουν την κατανάλωση νερού. Αν έχουν καταβληθεί και αν καταβάλλονται όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους λογαριασμούς. Αν έχουν καταβληθεί τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης προς τη ΔΕΥΑΚ από τους παραπάνω φορείς και αν έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα παραστατικά από την επιχείρηση προς τον Δήμο.
-Για το ύψος των ενταλματοποιημένων εργασιών της ΔΕΥΑΚ προς το Δήμο, δελτία αποστολής και τιμολόγια για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τα τρία τελευταία χρόνια και αν σε αυτά περιλαμβάνεται και το κόστος απασχόλησης του προσωπικού στις σχετικές εργασίες.
-Για τα τρία τελευταία χρόνια 2009, 2010, 2011, αν η ΔΕΥΑΚ κατέβαλε το ετήσιο ποσό που προβλέπεται από την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2009 ή υπήρξε άλλος τρόπος διευθέτησης και αν ναι ποιος είναι και τα σχετικά ποσά για αυτά.
-Αν είναι αληθές ότι ο Δήμος δεν έχει πληρώσει τους λογαριασμούς του νερού που οφείλει, διαφορετικά "θα ήθελα να ενημερωθώ" ποιο είναι το ποσό που είσπραξε η ΔΕΥΑΚ τα πέντε τελευταία έτη από τον Δήμο για αυτή την κατανάλωση νερού, αν έγιναν εκπτώσεις και τι ύψους είναι για κάθε μία χρονιά.
-Αν είναι αληθής η πληροφορία ότι υπάρχει άδικη επιβάρυνση από τον Δήμο προς την ΔΕΥΑΚ ύψους 600.000 ευρώ από δάνειο και αν υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ γι’ αυτό το θέμα.