Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013 13:48

Παρακατατέθηκαν αποζημιώσεις για τις νέες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις της περιμετρικής

Παρακατατέθηκαν αποζημιώσεις για τις νέες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις της περιμετρικής

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Να παραδώσουν τη γη τους, η οποία πέρασε στην κατοχή του κράτους χωρίς καν να έχει προσδιοριστεί η προσωρινή τιμή αποζημίωσης αλλά με την καταβολή ενός τμήματος της αποζημίωσης, καλούνται οι πρώην πλέον ιδιοκτήτες ακινήτων, στα οποία θα μπει ο «Μορέας»…

…για να εκτελέσει έργα που συνδέονται με την περιμετρική οδό της Καλαμάτας.
Η αναγκαστική απαλλοτρίωση των συγκεκριμένων ακινήτων συντελέστηκε με τη διαδικασία του άρθρου 7Α, με απόφαση του Εφετείου Καλαμάτας, που επέτρεψε την κατάληψη των ακινήτων για την εκτέλεση εργασιών με την κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εύλογου τμήματος της αποζημίωσης. Η γενική διαδικασία δικαστικού καθορισμού της τιμής μονάδας αποζημίωσης θα ακολουθήσει αργότερα…
Η υπόθεση αφορά σειρά ιδιοκτητών, στους οποίους ξεκίνησε ήδη η επίδοση του πίνακα παρακατάθεσης του τμήματος της αποζημίωσης και της πρόσκλησης παράδοσης των ακινήτων.
Το Δημόσιο κατάθεσε για τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα ποσά των 1.787.727 ευρώ και των 766.169 ευρώ.
Πλέον οι πρώην ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα ακίνητα στο Δημόσιο μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση των ειδοποιήσεων.
Στ.Μ.