Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 20:54

Το Εφετείο δεν «κούρεψε» τις αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις στην περιμετρική!

ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Χαμόγελα σκόρπισε η απόφαση του Εφετείου Καλαμάτας, καθώς αυτό, ενάντια στους σχετικούς φόβους, δεν «κούρεψε» τις πρωτόδικες τιμές των αποζημιώσεων για τις απαλλοτριώσεις στο πρώτο τμήμα της περιμετρικής οδού Καλαμάτας…

Αυτό είναι το ένα κέρδος, υπάρχει όμως και άλλο ένα, πολύ σοβαρό. Το Εφετείο αποφάσισε την άρση του λεγόμενου τεκμηρίου ωφέλειας, που σημαίνει ότι θα αποζημιωθούν και δεν θα «αυταποζημιωθούν» οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται φάτσα στην περιμετρική. Κατά το νόμο, τα ακίνητα αυτά θα πάρουν αξία από τη λειτουργία του δρόμου οπότε όχι μόνο δεν πρέπει να αποζημιωθούν αλλά να πληρώσουν και από πάνω… Το δικαστήριο ωστόσο αναγνώρισε ότι πρόκειται για έναν κλειστό δρόμο που ενδεχομένως δημιουργεί και προβλήματα στην επικοινωνία των ακινήτων, οπότε δεν υπάρχει καμία ωφέλεια και οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να αποζημιωθούν κανονικά.
Τρίτο θετικό στοιχείο είναι ότι το Εφετείο διατήρησε περίπου τις ίδιες τιμές με αυτές που είχαν καθοριστεί από το Πρωτοδικείο και όσον αφορά τις ιδιαίτερες αποζημιώσεις, δηλαδή τις αποζημιώσεις των ακινήτων που έχασαν την αξία τους λόγω της απαλλοτρίωσης τμημάτων τους.
«Ήταν μια καλή απόφαση», δήλωσε στο «KalamataJournal» ο δικηγόρος Ευστάθιος Σταματόπουλος, τονίζοντας ότι αφενός έμειναν σταθερές οι τιμές των αποζημιώσεων αλλά και των ιδιαίτερων αποζημιώσεων και αφετέρου έγινε άρση του τεκμηρίου ωφέλειας, μόνο όμως για όσους κατέθεσαν εμπεριστατωμένα στοιχεία στο δικαστήριο.
Υπήρχε φόβος για πιθανή μείωση των τιμών αποζημίωσης γιατί αυτή η διαδικασία έγινε στην περίοδο της κρίσης, κατά την οποία, σύμφωνα με το Ελληνικό Δημόσιο, οι αξίες των ακινήτων έχουν μειωθεί.
Σε ό,τι αφορά την άρση του τεκμηρίου ωφέλειας, η κρίση του δικαστηρίου, η απόφαση του οποίου βρίσκεται στη διάθεση του «KalamataJournal» και πιθανόν θα αποτελέσει τον οδηγό και για το εναπομείναν τμήμα της περιμετρικής, από την Αγιάννα περίπου μέχρι τα Γιαννιτσάνικα, έχει ως εξής: «Επί τμημάτων των (ως άνω) ακινήτων επιβλήθηκαν με βάση το τεκμήριο ωφελείας του ν.653/1977: α) υποχρεώσεις αποζημίωσης απαλλοτριούμενων τμημάτων παρόδιων ιδιοκτησιών και β) υποχρέωση αυτοαποζημίωσης. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση για το παραπάνω έργο του συγκοινωνιακού δικτύου (αυτοκινητοδρόμου) επέφερε πλεονεκτήματα, κυρίως υπό το πρίσμα της συντομότερης μετακίνησης ανθρώπων και μεταφοράς αγαθών από την Καλαμάτα στην Αθήνα και τανάπαλιν (και τις ενδιάμεσες πόλεις Τρίπολη και Κόρινθο). Όμως ο αυτοκινητόδρομος στο συγκεκριμένο τμήμα του (χ.θ. 21+900 έως τη χ.θ. 29+100), η κατασκευή του οποίου έχει ήδη ολοκληρωθεί, είναι κλειστός (με κιγκλιδώματα) με αερογέφυρες, υπερυψώσεις και βυθίσεις και έχει υψομετρική διαφορά (σε άλλα σημεία προς το ψηλότερο και σε άλλα σημεία προς το χαμηλότερο), σε σχέση με την επιφάνεια των απαλλοτριούμενων ακινήτων. Κατά συνέπεια τα προαναφερόμενα ακίνητα δεν αποκτούν ουσιαστικά κατά άμεσο τρόπο πρόσωπο στον αυτοκινητόδρομο (ΟλΑΠ 12/11 Δνη 52-1323). Για την επικοινωνία των ως άνω ακινήτων με τον κλειστό αυτοκινητόδρομο έχουν κατασκευαστεί παράπλευροι δρόμοι που συνδέονται με τη βασική αρτηρία μέσω ανισόπεδου κόμβου, πλην όμως, τα προαναφερθέντα ακίνητα εξυπηρετούνταν και προηγουμένως με εφαπτόμενους σε αυτά δρόμους (αγροτικούς ή ιδιωτικούς) οι οποίοι παρείχαν πρόσβαση προς την υφισταμένη παλαιά εθνική οδό Καλαμάτας Τριπόλεως και εκ των οποίων κάποιοι καταστράφηκαν λόγω της κατασκευής του προπεριγραφέντος αυτοκινητοδρόμου. Να σημειωθεί ακόμη ότι ο αυτοκινητόδρομος λόγω της υπερυψωμένης (σε κάποια σημεία) και κλειστής κατασκευής του σε σχέση με την επιφάνεια των ως ανω ακινήτων, δεν καθιστά ευχερέστερη, αλλά, αντιθέτως, δυσχερέστερη σε σύγκριση προς την προηγούμενη κατάσταση την καθημερινή τοπική μετακίνηση μεταξύ των οικισμών και των αγροτικών περιοχών της πεδιάδας γύρω από το απαλλοτριωθέν εδαφικό τμήμα, λαμβανομένης επιπροσθέτως υπ΄όψιν και της, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποφυγής των οδηγών (κατοίκων της πόλεως Καλαμάτας και αγροτών των παραπάνω δημοτικών διαμερισμάτων) υποβολής σε οικονομική επιβάρυνση καταβολής διοδίων για καθημερινή διάνυση μικρών αποστάσεων από τους τόπους κατοικίας τους στους τόπους αστικής ή αγροτικής εργασίας αυτών. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, δεν υφίσταται ωφέλεια των συγκεκριμένων ιδιοκτησιών από τη διάνοιξη του εν λόγω αυτοκινητοδρόμου και πρέπει να γίνουν δεκτά κατ’ ουσίαν τα αιτήματα περί άρσης του κριτηρίου της ωφέλειας υπέρ των ιδιοκτησιών αυτών».
Σταύρος Μαρτίνος