Σάββατο, 17 Μαϊος 2014 00:00

«Έπεσε» και το τελευταίο κάστρο της Αλαγονίας

Αρτεμισία Αρτεμισία

ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΑ 
Το μόνο χωριό του Ταϋγέτου στο οποίο ο Παναγιώτης Νίκας δεν είχε την πλειοψηφία «αλώθηκε» τελικά χθες. Είναι η…

ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΑ 
Το μόνο χωριό του Ταϋγέτου στο οποίο ο Παναγιώτης Νίκας δεν είχε την πλειοψηφία «αλώθηκε» τελικά χθες. Είναι η…

…Αρτεμισία, την οποία κέρδισε ο συνδυασμός του Παναγιώτη Νίκα με ποσοστό 44,91%.
Από τα έξι χωριά της Αλαγονίας, στα πέντε έχει την πλειοψηφία ο Παναγιώτης Νίκας. Μειοψηφεί μόνο στις Πηγές, τις οποίες όμως είχε κερδίσει πριν από δύο τετραετίες.
Στις προηγούμενες εκλογές ο Παναγιώτης Νίκας κέρδισε το ιστορικό χωριό της Αλαγονίας και του έμενε η Αρτεμισία, την οποία πήρε χθες. Αυτό συνέβη επειδή αποσύρθηκε η Γεωργία Βασιλάκη, που προερχόταν από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ, επιπλέον, ο Παναγιώτης Νίκας είχε συμπεριλάβει στο συνδυασμό του υποψήφιο που συνδέεται συγγενικά με οικογένειες οι οποίες δεν τον στήριζαν στο παρελθόν. Σημειώνεται ότι για δεκαετίες η Αλαγονία και η Αρτεμισία «ανήκαν» στο χώρο του ΠΑΣΟΚ ενώ υψηλά ποσοστά είχε και η αριστερά.
Ο Παναγιώτης Νίκας χθες κέρδισε, εκτός από την Αρτεμισία, την Αλαγονία με 42,76%, το Λαδά με 62,10%, το Καρβέλι με 69,11% και τη Νέδουσα με 84,88%.
Τις Πηγές κέρδισε ο συνδυασμός του Μανώλη Μάκαρη, με ποσοστό 57,43%. Ο συνδυασμός του Παναγιώτη Νίκα στις Πηγές πήρε 40,59, ενώ από 1% πήραν οι συνδυασμοί του Θόδωρου Μπρεδήμα και του Μιχάλη Αντωνόπουλου. Τις Πηγές την προηγούμενη τετραετία είχε κερδίσει ο συνδυασμός του Σταμάτη Μπεχράκη, που ήταν τώρα υποψήφιος με τον Μανώλη Μάκαρη.
Στ.Μ.