Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012 17:22

Ο Δικηγορικός Σύλλογος φεύγει από την εξέδρα των επισήμων για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Ο Δικηγορικός Σύλλογος φεύγει από την εξέδρα των επισήμων για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
Μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο και όχι από την εξέδρα των επισήμων αποφάσισε να παρακολουθήσει την παρέλαση για την 25η Μαρτίου ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, που είναι θεσμικός φορέας ο οποίος περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο των επισήμων.
Με αυτόν τον τρόπο ο Δικηγορικός Σύλλογος διαχωρίζει τη θέση του σε σχέση με άλλους θεσμικούς παράγοντες, για τα μέτρα που επιβάλλουν κατά των πολιτών, αλλά και ειδικά κατά του δικηγορικού σώματος.

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, «ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκπροσωπήσουν τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, τόσο κατά την επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Σωτήρος, όσο και στην κατάθεση στεφάνων που θα επακολουθήσει. Αντίθετα, δεν θα εκπροσωπηθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας στο χώρο των επισήμων κατά την διεξαγωγή της προβλεπόμενης παρέλασης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας α) για την επιχειρούμενη κατάλυση του Κοινωνικού Κράτους και του Κράτους Δικαίου και β) για την ομοίως επιχειρούμενη αποδόμηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας θα παρακολουθήσουν την παρέλαση των μαθητών της Καλαμάτας μαζί με τους υπόλοιπους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται τόσο σκληρά στις παρούσες συνθήκες».