Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:07

Τέλος στα σχέδια για φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου στην Καλαμάτα

ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Ο Δήμος Καλαμάτας το παίρνει πίσω το οικόπεδο που είχε προσφέρει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την ανέγερση φοιτητικής εστίας στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα…

 

ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
Ο Δήμος Καλαμάτας το παίρνει πίσω το οικόπεδο που είχε προσφέρει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την ανέγερση φοιτητικής εστίας στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα…

«Επειδή μέχρι σήμερα και άνευ υπαιτιότητας του Δήμου Καλαμάτας δεν έχει συνταχθεί και υπογραφεί η σχετική σύμβαση παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ούτε βέβαια έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της παραχώρησης, δηλαδή η ανέγερση Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου, ούτε καν έχει αρχίσει η εκπλήρωση του σκοπού αυτού, έχουν, συνεπώς, εκλείψει οι λόγοι που είχαν υπαγορεύσει την παραχώρηση αυτή», τονίζει ο αρμόδιος για τη δημοτική περιουσία δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής αρχής, Δημήτρης Μπούχαλης, στην εισήγησή του προς την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει πάρει την απόφαση για την παραχώρηση του οικοπέδου, επιφάνειας 8,5 στρεμμάτων, από το 2008, ενώ τότε η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έλεγε ότι το έργο είχε ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ανεγερθεί και να λειτουργήσει η Φοιτητική Εστία.
Τελικά, απ’ ό,τι φαίνεται, το συγκεκριμένο έργο δεν είναι στις προτεραιότητες της διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ιδίως σήμερα που τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Ωστόσο, μια τέτοια υποδομή θα ενίσχυε πάρα πολύ την πανεπιστημιακή σχολή της Καλαμάτας απέναντι σε απόπειρες συρρίκνωσής της.
Στ.Μ.