Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014 16:21

Λογαριασμό στην τράπεζα άνοιξε ο Δήμος για χορηγίες - δωρεές

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 
Όσοι επιθυμούν να υποστηρίξουν χρηματικά την υποψηφιότητα της Καλαμάτας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021, μπορούν να καταθέσουν τον οβολό τους σε λογαριασμό που άνοιξε ο Δήμος στην Εθνική Τράπεζα... 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 
Όσοι επιθυμούν να υποστηρίξουν χρηματικά την υποψηφιότητα της Καλαμάτας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021, μπορούν να καταθέσουν τον οβολό τους σε λογαριασμό που άνοιξε ο Δήμος στην Εθνική Τράπεζα…

Ο Δήμος ανακοίνωσε σήμερα τα εξής σχετικά: «Η προσπάθεια του Δήμου να επιλεγεί η Καλαμάτα ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 θα έχει σημαντικό κόστος, καταρχήν για τη σύνταξη φακέλου που θα υποβληθεί αρμοδίως. Για δωρεέες και χορηγίες υποστήριξης της προσπάθειας, ο Δήμος άνοιξε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, με αριθμό 220/54035021 και προσδιόρισε Κ.Α.Ε. (1411.03) στον προϋπολογισμό του.
Η διαχείριση των χρημάτων θα γίνεται με τη διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία (Δημόσιο Λογιστικό)».