Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014 19:55

Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας ξανά ο Βασίλης Χατζής

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ο Βασίλης Χατζής διορίστηκε εκ νέου, με απόφαση του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, γενικός γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας. Ήταν γενικός γραμματέας και στην προηγούμενη θητεία της δημοτικής αρχής…

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ο Βασίλης Χατζής διορίστηκε εκ νέου, με απόφαση του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, γενικός γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας. Ήταν γενικός γραμματέας και στην προηγούμενη θητεία της δημοτικής αρχής…

Ο Βασίλης Χατζής είναι δασολόγος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας και κατά κοινή διαπίστωση ανταπεξήλθε αποτελεσματικά στα δύσκολα καθήκοντά του.
Με άλλες αποφάσεις του ο δήμαρχος Καλαμάτας διατήρησε ως ειδική συνεργάτιδά του την Έβελιν Καμβυσίδη, ως υπεύθυνη θεμάτων διεθνών σχέσεων και συνεργασιών, αδελφοποιήσεων, ανταλλαγών επισκέψεων, τουριστικής ανάπτυξης, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και ως συνεργάτη του τον Κώστα Κοντοθανάση, ως υπεύθυνο ενημέρωσης και πληροφόρησης, συγκέντρωσης και διατήρησης ιστορικών αρχείων του Δήμου και ως υπεύθυνο σύνταξης και έκδοσης ενημερωτικών εντύπων για τους πολίτες πάνω σε θέματα και δραστηριότητες του Δήμου.