Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014 00:00

Πρόταση για βοτανικό πάρκο στον Ταΰγετο

Πρόταση για βοτανικό πάρκο στον Ταΰγετο

ΞΥΛΟΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ 
Να δημιουργηθεί βοτανικό πάρκο στην Αρτεμισία προτείνουν, μεταξύ άλλων, το ΤΕΙ Πελοποννήσου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και οι Δήμοι Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης…

 

ΞΥΛΟΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ 
Να δημιουργηθεί βοτανικό πάρκο στην Αρτεμισία προτείνουν, μεταξύ άλλων, το ΤΕΙ Πελοποννήσου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και οι Δήμοι Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης… 

Οι παραπάνω φορείς κατέθεσαν πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση μελέτης με τίτλο “GIS MAPPING AND STUDYING OF VULNERABLE AND 
ENDANGERED SPECIES OF TAYGETOS MOUNTAIN AND CRUCIAL 
CONSERVATION ACTIONS”. 
Το προτεινόμενο πρόγραμμα αφορά στη διατήρηση των κρίσιμων πληθυσμών των ειδών Micromeria taygeteaGlobularia stygia και Crepis crocifolia, με επιτόπου δράσεις και ερευνητικές εφαρμογές. Τα υπο-μελέτη είδη είναι ενδημικά φυτά του Ταϋγέτου και αναφέρονται στη Ντιρεκτίβα της Ε.Ε. 92/43/ΕΕC ως είδη προτεραιότητας.
Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η καταγραφή και χαρτογράφηση των θέσεων εμφάνισης των πληθυσμών στο όρος, η υποβοήθηση αναπαραγωγής τους in situ, καθώς και η γενικότερη αποκατάσταση των οικοσυστημάτων μέσω της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.445.782 ευρώ, με την Ε.Ε. να καλύπτει το 70% του ποσού. Με την πιθανή έγκριση του προγράμματος αναμένεται η υλοποίησή του εντός τριών ετών. Με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να παραδοθούν:
1. Αναλυτικοί χάρτες με τα σημεία εμφάνισης των πληθυσμών
2. Γενετική ταυτοποίηση (genetic barcode) των υπο-εξέταση ειδών και δημιουργία βάσης γονιδιωμάτων
3. Τράπεζα γενετικού υλικού στο ΤΕΙ Πελοποννήσου
4. Θέσεις παρακολούθησης της εξάπλωσης των ειδών με την οριοθέτηση Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών (ΜΑΦ)
5. Βοτανικό Πάρκο και σημείο συνάντησης επισκεπτών στο παλιό πριονιστήριο στην περιοχή της Αρτεμισίας
6. Πολλαπλές δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων και ενημέρωσης με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και εκθέσεων
Συντονιστές του προγράμματος είναι οι επίκουροι καθηγητές Επαμεινώνδας Κάρτσωνας και Αναστάσιος Δάρρας.