Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014 00:00

Αναξιοποίητο δυναμικό στη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΚΑΡΗ 
Να αξιοποιηθεί το μεγάλο κεφάλαιο που διαθέτει η Καλαμάτα, σε ό,τι αφορά τους πολιτιστικούς θεσμούς, κατά τη διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ζητάει η παράταξη του Μανώλη Μάκαρη, που διοργανώνει ημερίδα για την ερχόμενη Κυριακή, με τη συμμετοχή γνωστών προσωπικοτήτων…

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΚΑΡΗ 
Να αξιοποιηθεί το μεγάλο κεφάλαιο που διαθέτει η Καλαμάτα, σε ό,τι αφορά τους πολιτιστικούς θεσμούς, κατά τη διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ζητάει η παράταξη του Μανώλη Μάκαρη, που διοργανώνει ημερίδα για την ερχόμενη Κυριακή, με τη συμμετοχή γνωστών προσωπικοτήτων…

Την Παρασκευή η παράταξη «Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί Πολίτες» σε συνάντηση με μέλη και φίλους του συνδυασμού, συζήτησε για το θέμα και διαπίστωσε ότι αφενός έχει χαθεί αδικαιολόγητα χρόνος, ότι έχουν γίνει παρασκηνιακές διαδικασίες από τη δημοτική αρχή και ότι δεν έχει αξιοποιηθεί το δυναμικό που διαθέτει η πόλη.
Ειδικότερα, η παράταξη τονίζει: «Αναπτύχθηκε πλούσιος προβληματισμός, με βάση και τις σχετικές πληροφορίες και το υλικό που έχει συγκεντρωθεί από τα μέλη, ενώ διατυπώθηκαν και πολλές προτάσεις. Επισημάνθηκε ιδιαίτερα η μεγάλη καθυστέρηση που υπήρξε στην ενημέρωση των θεσμικών οργάνων της πόλης και στην έναρξη της προετοιμασίας. Επί έναν ολόκληρο χρόνο, με ευθύνη της δημοτικής αρχής, υπήρξαν μόνο παρασκηνιακές διεργασίες και επιπλέον εκφράστηκε μια ακατανόητη άρνηση να αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό που έχει αποκτήσει η πόλη στον τομέα αυτό τα τελευταία 20-30 χρόνια. Ένα δυναμικό που το αποτελούν σημαντικά αυτοδιοικητικά, διοικητικά και πολιτιστικά στελέχη, συνεργάτες καλλιτέχνες και επίσημοι δεσμοί με σπουδαίους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς θεσμούς. Από την όλη ενδιαφέρουσα συζήτηση, προέκυψαν τελικά και τα σημεία που καθορίζουν τη θέση του συνδυασμού στο σοβαρό αυτό ζήτημα:
1. Η διεκδίκηση του τίτλου της ΕΠΠ για το 2021 αποτελεί για την πόλη μας μια μεγάλη πρόκληση και ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαιρία.
2. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την κατάρτιση του φακέλου μπορεί να είναι ωφέλιμη, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, μόνο αν αποτελέσει ταυτόχρονα και διαδικασία συγκρότησης τού νέου πολιτιστικού της οράματος, ως μέρος ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου.
3. Πρέπει να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση του εγχειρήματος καθώς και στις κάθε είδους επιλογές. Ο συνδυασμός μας θα παρακολουθεί από κοντά όλες τις οικονομικές παραμέτρους με γνώμονα το συμφέρον των δημοτών.
4. Το πρόγραμμα που θα εκπονηθεί, θα πρέπει να επεκτείνεται και να αφορά όχι μόνο ολόκληρη την πόλη αλλά και την ευρύτερη περιοχή. 
Ο συνδυασμός μας θα συμβάλλει με κάθε τρόπο, ώστε η υποψηφιότητα να αποκτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά και να είναι επιτυχής. Σ´ αυτή λοιπόν την κατεύθυνση και προκειμένου να διαμορφωθεί από αρχής με σαφήνεια ο στόχος της διεκδίκησης, έχει προγραμματίσει για την Κυριακή 02/11/2014 ανοιχτή ημερίδα. Θα συμμετάσχουν πανεπιστημιακοί, στελέχη πολιτιστικής διαχείρισης και αυτοδιοικητικοί, από το πλούσιο δυναμικό που μπορεί και πρέπει να κινητοποιήσει η πόλη μας στη μεγάλη της προσπάθεια».