Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 00:00

Ο Δήμος Καλαμάτας χρωστάει 770.000 ευρώ στο Σύνδεσμο Ύδρευσης!

Το αντλιοστάσιο του Συνδέσμου Ύδρευσης στο Πήδημα Το αντλιοστάσιο του Συνδέσμου Ύδρευσης στο Πήδημα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Τεράστιο είναι το χρέος του Δήμου Καλαμάτας στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καλαμάτας, Μεσσήνης και Αβίας. Όπως αποκάλυψε το μεσημέρι ο ορκωτός ελεγκτής που ελέγχει τα στοιχεία του Δήμου,…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Τεράστιο είναι το χρέος του Δήμου Καλαμάτας στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καλαμάτας, Μεσσήνης και Αβίας. Όπως αποκάλυψε το μεσημέρι ο ορκωτός ελεγκτής που ελέγχει τα στοιχεία του Δήμου,…

…κ. Αγγελόπουλος, απαντώντας σε επίμονες ερωτήσεις του δημοτικού συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρη Φαββατά, οι οφειλές του Δήμου Καλαμάτας στο Σύνδεσμο ανέρχονται σε σχεδόν 770.000 ευρώ.
Ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, σημείωσε σχετικά ότι το θέμα είναι θεσμικό και θα υπάρχουν εξελίξεις από το υπουργείο Εσωτερικών που θα επιφέρουν τη ρύθμισή του.
Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Ύδρευσης βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση και δεν μπορεί να ανταποκριθεί αυτοδύναμα στις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση και βελτίωση του δικτύου υδροδότησης των μελών του.
Στ.Μ.