Πέμπτη, 06 Νοεμβρίου 2014 00:00

Φοιτητές του ΤΕΙ κάνουν την πρακτική τους στο... πάρκινγκ του Δήμου!

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ 
Πρόστιμο 38.000 ευρώ έχει επιβάλει το ΙΚΑ στο Δήμο Καλαμάτας, επειδή το προσωπικό που απασχολεί για την ελεγχόμενη στάθμευση στα πάρκινγκ του Νέδοντα δεν καταγράφεται σε καταστάσεις που ορίζει ο νόμος. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή ήρθε να αποκαλύψει ότι…

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ 
Πρόστιμο 38.000 ευρώ έχει επιβάλει το ΙΚΑ στο Δήμο Καλαμάτας, επειδή το προσωπικό που απασχολεί για την ελεγχόμενη στάθμευση στα πάρκινγκ του Νέδοντα δεν καταγράφεται σε καταστάσεις που ορίζει ο νόμος. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή ήρθε να αποκαλύψει ότι…

…ο Δήμος Καλαμάτας απασχολεί στο πάρκινγκ φοιτητές του ΤΕΙ που υποτίθεται ότι κάνουν την πρακτική τους άσκηση! Υπάρχουν φοιτητές που θα μπορούσαν να κάνουν την πρακτική τους σε Υπηρεσίες του Δήμου με αντικείμενο συναφές με τις σπουδές τους, ωστόσο ο Δήμος τους «αξιοποιεί» ως «παρκαδόρους»!
Σε ό,τι αφορά το πρόστιμο του ΙΚΑ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας αποφάσισε να υποβάλει ένσταση για την ακύρωσή του, διότι ο Δήμος υποστηρίζει ότι δεν υποχρεούται να τηρεί τις καταστάσεις που επικαλείται το Ίδρυμα για τα άτομα που απασχολεί τα οποία είναι φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους.
Επιπλέον όμως η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να προβεί σε ρύθμιση όσον αφορά την πληρωμή του συγκεκριμένου προστίμου, μέχρι την εκδίκαση της ένστασης, έτσι ώστε να μην διακινδυνεύσει να δεσμευτεί η ασφαλιστική του ενημερότητα.
Στ.Μ.