Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 00:00

Τα σκουπίδια του Δήμου σε εταιρεία με 2.100.000 ευρώ για ένα χρόνο

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
Το συμφωνητικό με το οποίο δόθηκαν τα σκουπίδια στην εταιρεία «Ecowaste», για ένα χρόνο, συνυπέγραψαν ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας και ο εκπρόσωπος της εταιρείας Χρήστος Αρβανιτάκης. Στην εταιρεία θα πληρώσει ο Δήμος Καλαμάτας ποσό που αγγίζει τα 2.100.000 ευρώ…

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
Το συμφωνητικό με το οποίο δόθηκαν τα σκουπίδια στην εταιρεία «Ecowaste», για ένα χρόνο, συνυπέγραψαν ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας και ο εκπρόσωπος της εταιρείας Χρήστος Αρβανιτάκης. Στην εταιρεία θα πληρώσει ο Δήμος Καλαμάτας ποσό που αγγίζει τα 2.100.000 ευρώ…

Με το συμφωνητικό που υπογράφτηκε, η εταιρεία θα επεξεργάζεται τα σκουπίδια του Δήμου στον Ταΰγετο, στη γνωστή «Μαραθόλακκα».
Σύμφωνα πάντα με το συμφωνητικό, η εταιρεία θα παίρνει όλα τα σκουπίδια, θα αφαιρεί τα ανακυκλώσιμα που θα τα εκμεταλλεύεται η ίδια, θα αφαιρεί επίσης τα οργανικά και θα τα επεξεργάζεται ώστε να γίνει υλικό για την επικάλυψη των σκουπιδότοπων του Δήμου. Τα υπολείμματα που θα μένουν η εταιρεία θα τα απομακρύνει με δική της ευθύνη και δαπάνη.
Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται βέβαια εδώ και καιρό όμως τώρα υπογράφτηκε η νέα σύμβαση διάρκειας ενός χρόνου με δυνατότητα παράτασης για έναν ακόμη.
Το συμφωνητικό ορίζει ότι η εταιρεία για κάθε τόνο σκουπιδιών θα πληρώνεται με 65,4 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Στ.Μ.