Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Δημοτικός σύμβουλος αποποιήθηκε την αμοιβή του για τις συνεδριάσεις

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αποποιήθηκε την αμοιβή του, για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας - Βιομηχανικών Σφαγείων, του Δήμου Καλαμάτας, ο δημοτικός σύμβουλος της…

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αποποιήθηκε την αμοιβή του, για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας - Βιομηχανικών Σφαγείων, του Δήμου Καλαμάτας, ο δημοτικός σύμβουλος της…

…μείζονος μειοψηφίας (παράταξη Μανώλη Μάκαρη), Κώστας Γεωργακίλας.
Για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ελέγχεται από το Δήμο, κάθε σύμβουλος αποζημιώνεται με 28,80 ευρώ. Ωστόσο ο Κώστας Γεωργακίλας, κατά τη συζήτηση του θέματος σε πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου, αποποιήθηκε αυτή την αποζημίωση.
Στην ίδια συνεδρίαση καθορίστηκε η αμοιβή του προέδρου της εταιρείας, δημοτικού συμβούλου Γιάννη Αδαμόπουλου, στα 720 ευρώ το μήνα και του αντιπροέδρου, Κώστα Αθανασόπουλου, στα 360 ευρώ το μήνα.