Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014 16:22

Δικηγόρος ζητάει αποζημίωση από το Δήμο 154.000 ευρώ για την απόλυσή του!

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Αποζημίωση που ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ διεκδικεί, μέσω της δικαιοσύνης, ο δικηγόρος Αντώνης Μανιάτης, ο οποίος ήταν δικηγόρος του Δήμου αλλά απολύθηκε, παρανόμως όπως υποστηρίζει ο ίδιος και μάλιστα έχει δικαιωθεί εν μέρει από τα δικαστήρια που έχουν γίνει μέχρι τώρα…

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Αποζημίωση που ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ διεκδικεί, μέσω της δικαιοσύνης, ο δικηγόρος Αντώνης Μανιάτης, ο οποίος ήταν δικηγόρος του Δήμου αλλά απολύθηκε, παρανόμως όπως υποστηρίζει ο ίδιος και μάλιστα έχει δικαιωθεί εν μέρει από τα δικαστήρια που έχουν γίνει μέχρι τώρα…

Η εκδίκαση της αγωγής του Αντώνη Μανιάτη στο Μονομελές Πρωτοδικείο έχει προσδιοριστεί για τις 13 Γενάρη 2015. Ζητάει 145.947 ευρώ, ως αντιμισθίες υπερημερίας για το διάστημα από το Μάρτη του 2010 που απολύθηκε μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής του, καθώς και 7.679 ευρώ για τις ασφαλιστικές του εισφορές.
Ο Δήμος Καλαμάτας διόρισε ως συνήγορό του τη Δήμητρα Μαρκοπούλου, που και στο παρελθόν έχει χειριστεί υποθέσεις του Αντώνη Μανιάτη με το Δήμο.
Σημειώνεται ότι ο Αντώνης Μανιάτης ήταν ο πρώτος δικηγόρος που απασχόλησε η δημοτική αρχή λίγο μετά την πρώτη εκλογή του Παναγιώτη Νίκα ως δημάρχου, με έμμισθη εντολή. Η επιλογή του είχε γίνει με την τυπική διαδικασία, κατά την οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία από τους συνυποψηφίους του.
Στ.Μ.