Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014 16:49

Ο πρώην Κοινωνικός Φορέας στα Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας

Ο πρώην Κοινωνικός Φορέας στα Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 
Στην Τοπική Ομάδα Στήριξης των Παιδικών Χωριών SOS πρόκειται να παραχωρηθεί, δωρεάν, από το Δήμο Καλαμάτας, το κτήριο του πρώην Κοινωνικού Φορέα, στη Στοά Λόντου…

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 
Στην Τοπική Ομάδα Στήριξης των Παιδικών Χωριών SOS πρόκειται να παραχωρηθεί, δωρεάν, από το Δήμο Καλαμάτας, το κτήριο του πρώην Κοινωνικού Φορέα, στη Στοά Λόντου…

Το κτήριο, στο οποίο τώρα στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες, όπως η Διεύθυνση Παιδείας, πρόκειται να εκκενωθεί σε τρεις-τέσσερις μήνες, όταν ολόκληρος ο Δήμος θα μετακομίσει στο νέο Δημαρχείο, στο παλιό Νοσοκομείο.
Τη σχετική εισήγηση θα κάνει κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου, την ερχόμενη Τρίτη, ο αρμόδιος δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, Γιώργος Φάβας. Θα εισηγηθεί «τη δωρεάν παραχώρηση στη μη Κυβερνητική Οργάνωση Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος τη χρήση του κτιρίου στη Στοά Λόντου μετά τη μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, για τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτα και τη δημιουργία ενός Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας για παιδιά ηλικίας 8 έως 15 ετών, λόγω πολλαπλασιαστικών αναγκών που έχουν δημιουργηθεί (αύξηση των περιπτώσεων που εξυπηρετεί το εν λόγω Κέντρο) και για χρονικό διάστημα όσο θα λειτουργούν τα προγράμματα των Παιδικών Χωριών SOS».