Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015 18:12

Διακόσιους νεκρούς φοίνικες από το κόκκινο σκαθάρι θα κόψει ο Δήμος

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Δυστυχώς ο ένας μετά τον άλλο οι φοίνικες της Καλαμάτας ξεραίνονται, από τη δράση του κόκκινου ρυγχωτού σκαθαριού. Το έντομο αυτό έχει ξεράνει ακόμη και φοίνικες που προστατεύονται από το Δήμο, όπως λίγους από τους ιστορικούς στο Νεκροταφείο της πόλης. Ο Δήμος Καλαμάτας ετοιμάζεται να βγάλει σε εργολαβία την απομάκρυνση των νεκρών αυτών δέντρων…

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Δυστυχώς ο ένας μετά τον άλλο οι φοίνικες της Καλαμάτας ξεραίνονται, από τη δράση του κόκκινου ρυγχωτού σκαθαριού. Το έντομο αυτό έχει ξεράνει ακόμη και φοίνικες που προστατεύονται από το Δήμο, όπως λίγους από τους ιστορικούς στο Νεκροταφείο της πόλης. Ο Δήμος Καλαμάτας ετοιμάζεται να βγάλει σε εργολαβία την απομάκρυνση των νεκρών αυτών δέντρων…

…όχι μόνο για λόγους αισθητικούς αλλά κυρίως επειδή τα προσβεβλημένα δέντρα αποτελούν εστίες για τη μετάδοση του κόκκινου σκαθαριού σε φοίνικες που δεν έχουν προσβληθεί ακόμη.
Ειδικότερα, ο Δήμος Καλαμάτας θα βγάλει σε δημοπρασία την απομάκρυνση 200 ξεραμένων δέντρων από το κόκκινο σκαθάρι. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 30.000 ευρώ, ενώ ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της κοπής των προσβεβλημένων δέντρων, της μεταφοράς τους και της ταφής τους σε σημείο που θα υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 
Σημειώνεται ότι η υπηρεσία τονίζει στη σχετική εισήγησή της για τη δημοπράτηση του έργου, η οποία θα συζητηθεί αύριο, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, το εξής: «Στο Δήμο Καλαμάτας είναι σημαντικές οι ζημιές που έχουν προκληθεί στα φοινικοειδή από το έντομο καθώς δεκάδες δέντρα έχουν νεκρωθεί και πρέπει να κοπούν και να απομακρυνθούν άμεσα».
Στ.Μ.